Regiobijeenkomsten Programma Onderwijshuisvesting – PO/VO

In mei en juni zijn er drie regiobijeenkomsten over het Programma Onderwijshuisvesting (POHV). Het POHV wordt opgezet door het ministerie van OCW in samenspraak met de PO-Raad, VO-raad en VNG. Het bundelt kennis en expertise voor een meer integrale en programmatische...