VVE verplichten botst met recht op gezinsleven – PO

Het lijkt juridisch niet mogelijk ouders te dwingen hun nog niet leerplichtige kind deel te laten nemen aan voor- of vroegschoolse educatie (VVE). Dat blijkt uit antwoord van onderwijsminister Mariëlle Paul op een vraag van Tweede Kamerlid Daan de Kort van de VVD. De...