Het lijkt juridisch niet mogelijk ouders te dwingen hun nog niet leerplichtige kind deel te laten nemen aan voor- of vroegschoolse educatie (VVE). Dat blijkt uit antwoord van onderwijsminister Mariëlle Paul op een vraag van Tweede Kamerlid Daan de Kort van de VVD.

De Kort denkt dat het goed is om jonge kinderen die te maken hebben met achterstanden ‘nog dwingender’ naar VVE te begeleiden. ‘Daar kan een goede basis worden gelegd die het fundament is voor het verder verloop van een goede schoolcarrière’, aldus de VVD’er.

De minister antwoordt dat kinderen met een taalachterstand baat hebben bij deelname aan VVE en dat zij het daarom belangrijk vindt dat zoveel mogelijk kinderen hieraan deelnemen. Het is volgens haar echter de vraag of het juridisch afgedwongen kan worden om jonge kinderen met (risico op) achterstand te verplichten om aan VVE deel te nemen. ‘Hierbij moet de inbreuk die dit maakt op het recht op het gezinsleven afgewogen worden’, aldus Paul.

Wat volgens haar al wel kan, is dat OCW gemeenten helpt om het bereik van VVE te vergroten. ‘Dit doen wij via het Programma Ontwikkeling Jonge Kind‘, zo staat in het antwoord van de minister.

Lees meer…

Deel dit bericht: