Toezicht op informeel onderwijs beperken – PO/VO

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om het toezicht op informeel onderwijs te beperken tot situaties van radicalisering en strijdigheid met de rechtsorde. De motie was afkomstig van SGP-fractieleider Chris Stoffer en werd mede-ingediend door Harmen Krul van het...