De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om het toezicht op informeel onderwijs te beperken tot situaties van radicalisering en strijdigheid met de rechtsorde.

De motie was afkomstig van SGP-fractieleider Chris Stoffer en werd mede-ingediend door Harmen Krul van het CDA en Don Ceder van de ChristenUnie.

Volgens hen mag het toezicht op informeel onderwijs, zoals op scholen die aan moskeeën zijn gelieerd, zich niet richten op misstanden die primair in het strafrecht thuishoren, zoals haat, geweld en discriminatie, maar dient het uitdrukkelijk verband te houden met radicalisering en strijdigheid met de rechtsorde.

Wat betreft het bestrijden van haat, geweld en discriminatie in het informeel onderwijs zou volgens de indieners van de motie een aanvulling van het strafrecht nodig zijn.

Deel dit bericht: