Ministers krijgen manifest voor beter onderwijs – PO/VO

Het RED-Team Onderwijs geeft in een onderwijsmanifest aan hoe de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs omhoog zou kunnen. Het manifest is overhandigd aan de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma. In het manifest Breng de basis op orde...