Het RED-Team Onderwijs geeft in een onderwijsmanifest aan hoe de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs omhoog zou kunnen. Het manifest is overhandigd aan de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma.

In het manifest Breng de basis op orde staan tien punten die volgens het RED-Team Onderwijs van belang zijn ‘om het Nederlandse funderend onderwijs weer op het niveau te brengen dat hoort bij een van de welvarendste landen in de wereld’:

  1. Verhoog de kwaliteit van het onderwijs.
  2. Verhoog de kwaliteit van leraren en hun opleidingen.
  3. Maak lerarenopleidingen aantrekkelijk.
  4. Maak lesgeven aantrekkelijk.
  5. Verhoog de kwaliteit van schoolleiders en hun opleidingen.
  6. Voer centrale regie om het lerarentekort terug te dringen.
  7. Faciliteer een krachtige beroepsorganisatie van leraren.
  8. Herstructureer de onderwijssalarissen.
  9. Voer een bureaucratietoets in.
  10. Luister naar leraren.

Het RED-Team Onderwijs bestaat uit wetenschappers en mensen uit de onderwijspraktijk. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan politici, beleidsmakers en bestuurders.

Lees meer…

Deel dit bericht: