Uw ervaringen met referentiekader – PO/VO

Het ministerie van OCW laat onderzoeken hoe het referentiekader taal en rekenen bevalt. U kunt uw ervaringen delen in een online bijeenkomst met de onderzoekers tussen 11 en 18 januari. Het referentiekader taal en rekenen is in 2010 ingevoerd om de taal- en...