Regeling bekostiging: indexatie 5,68% – VO

De Regeling bekostiging voortgezet onderwijs 2024-2025 is gepubliceerd. Daarin zit de indexatie van de personele en materiële bekostiging. Sinds de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs in 2022 is er geen losse bekostiging meer voor personeel...