Meer subsidie voor regionale aanpak personeelstekorten – PO/VO

Er is meer subsidie beschikbaar voor de regionale aanpak van personeelstekorten in het onderwijs. Deze subsidie is voor het primair onderwijs met 2,4 miljoen euro verhoogd tot 18,3 miljoen euro. Voor het voortgezet onderwijs is 0,4 miljoen euro extra beschikbaar,...

Nieuwe subsidieronde regionale aanpak lerarentekort

Schoolbesturen die het lerarentekort op regionaal niveau willen aanpakken, kunnen binnenkort weer subsidie aanvragen. Dat kan van 1 februari tot en met 1 maart.Met deze subsidie wil het ministerie van OCW schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen...