Bijeenkomsten kennisnetwerken HRM – PO/VO

Wij organiseren dit jaar drie reeksen bijeenkomsten voor onze kennisnetwerken HRM. Elke reeks heeft een eigen thema. In juni gaan we het hebben over de vorming van onderwijsregio’s. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. De eerste reeks bijeenkomsten in...

Regiovorming, gaat dat werken? – PO/VO

Regionale samenwerking in de strijd tegen de personeelstekorten in het onderwijs. Op papier lijkt het een goed plan, maar werkt het ook in de praktijk? In het komende meinummer van het VOS/ABB-magazine Naar School vertellen verschillende deskundigen over regiovorming....

Online onderwijs voor kleine vakken in krimpgebieden – VO

Met online onderwijs op afstand kan het voortgezet onderwijs in krimpgebieden vakken blijven aanbieden waarvoor maar weinig leerlingen kiezen. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob. Hij wijst er in zijn voortgangsbrief over de aanpak van leerlingendaling op dat...

Subsidie aanvragen voor samenwerking in tijden van krimp – VO

Schoolbesturen voor voortgezet onderwijs kunnen 50.000 euro subsidie krijgen om samen een regionaal plan op te stellen voor een levensvatbaar en goed onderwijsaanbod in tijden van krimp. Aanvragen kunnen worden ingediend van 8 tot en met 22 juni. In de toelichting bij...