Met online onderwijs op afstand kan het voortgezet onderwijs in krimpgebieden vakken blijven aanbieden waarvoor maar weinig leerlingen kiezen. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob.

Hij wijst er in zijn voortgangsbrief over de aanpak van leerlingendaling op dat leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in de coronacrisis met veel creativiteit, flexibiliteit en grote inzet een enorme prestatie hebben geleverd. De accountmanagers van het ministerie van OCW die met het de VO-organisaties in krimpgebieden spreken, zullen de ervaringen die nu met online onderwijs op afstand worden opgedaan in hun gesprekken aan bod laten komen, meldt de minister. Op www.lesopafstand.nl wordt informatie over afstandsonderwijs gebundeld.

Subsidie en maatwerk

De minister gaat in zijn brief ook in op de eerder bekendgemaakte subsidieregeling voor regionale samenwerking in krimpgebieden. De regeling bestaat uit twee fasen: in fase 1 (van 8 tot en met 22 juni 2020 ) kan een subsidie van 50.000 euro worden aangevraagd voor gezamenlijke planvorming in een regio. In fase 2 (van 15 december 2020 tot en met 31 januari 2021) kan een subsidie van maximaal 700.000 euro worden aangevraagd voor de uitvoering van het transitieplan van 2021 tot 2025.

Een ander punten dat in de brief van de minister aan bod komt, is de structurele maatwerkregeling voor geïsoleerde scholen. De gedachte achter deze toekomstige regeling is dat ook in dunbevolkte gebieden thuisnabij onderwijs behouden blijft. De regeling zal twee onderdelen bevatten: een basisbedrag voor geïsoleerde schoolvestigingen en een aanvullend bedrag voor kleine geïsoleerde brede scholengemeenschappen. De invoering van deze regeling is net als de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs uitgesteld tot 1 januari 2022.

Lees meer…

Deel dit bericht: