Vervangingsfonds publiceert reglement 2017

Het Vervangingsfonds (Vf) heeft het nieuwe reglement gepubliceerd dat op 1 januari 2017 ingaat.

Het Vf meldt dat het reglement op de volgende punten is aangepast:

 • Termijn voor het indienen van inzetverantwoording vervangingspool
 • Vervanging directielid door leraar
 • Termijn extra uitgevraagde gegevens en/of documenten bij cases in ‘Mijn Vf’
 • Tussentijds instapmoment boven bestuurlijke vervangingspool
 • Keuzemogelijkheid openbaar onderwijs voor vervangingsbeleid bijzonder onderwijs

Lees meer…

Nieuw reglement Participatiefonds

Het nieuwe reglement van het Participatiefonds voor primair en speciaal onderwijs is gepubliceerd. 

In dit reglement staan de voorwaarden waar werkgevers aan moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding van de kosten van (werkloosheids)uitkeringen van personeelsleden. Elk schooljaar wordt een nieuw reglement vastgesteld. Zo wil het Participatiefonds er voor zorgen dat werkgevers niet te makkelijk afscheid nemen van een personeelslid, om de kosten en daarmee de premies zo laag mogelijk te houden. Er is ook een Regeling Melding Misstanden.

Naar het reglement van het Participatiefonds

Aanpassingen Reglement Participatiefonds

De nieuwe CAO PO 2016-2017 heeft gevolgen voor het Reglement Participatiefonds. Per 1 augustus gelden nieuwe regels voor vergoedingen van uitkeringskosten na beëindiging van bepaalde contracten.

Het gaat met name om een aantal nieuwe contractvormen een nieuwe functie, de participatiebaan, die in de nieuwe cao zijn opgenomen. De sociale partners hebben het Participatiefonds geadviseerd om bij het niet voortzetten of beëindigen van deze dienstverbanden, de uitkeringskosten in aanmerking te laten komen voor vergoeding. Het Participatiefonds volgt dit advies.

Daarom is een aantal nieuwe artikelen in het nieuwe reglement opgenomen. Het betreft de volgende toegevoegde artikelen:

 • Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging participatiebaan
  Bijzonder onderwijs: Artikel 4:63 (artikel 5.1, eerste lid onder d CAO PO) en openbaar onderwijs: Artikel 5:66 (artikel 5.1, eerste lid onder d CAO PO)
 • Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband ten behoeve van Vervanging
  Bijzonder onderwijs: Artikel 4: 64 (artikel 3.5, 3.6 en 3.7 CAO PO) en openbaar onderwijs: Artikel 5:67 (artikel 4.6b en 4.6c CAO PO)

De overige artikelen zijn qua voorwaarden onveranderd gebleven ten opzichte van het Reglement Participatiefonds 2015-2016.

Meer over het indienen van vergoedingsverzoeken op de website van het Participatiefonds.

 

 

Wijzigingen in reglement Participatiefonds

Het Participatiefonds (Pf) heeft het reglement voor het schooljaar 2013-2014 gepubliceerd. 

Het reglement is ingrijpend gewijzigd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • De beëindiginggronden (en termen) zijn gelijkgetrokken met de beëindiginggronden in de CAO PO. Op die manier is direct duidelijk welke beëindiginggrond van toepassing is.
 • De structuur is aangepast, waardoor per beëindiginggrond duidelijk is aan welke voorwaarden moet worden voldaan en welke documenten het Pf verwacht.
 • Er zijn modelverklaringen opgesteld, waarmee kan worden bewezen dat aan de voorwaarden van het reglement is voldaan. Deze verklaringen zijn te downloaden bij het indienen van het vergoedingsverzoek.

U kunt via de website van het Pf een informatieve flyer over het reglement downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl