Nieuw reglement Participatiefonds

Het nieuwe reglement van het Participatiefonds voor primair en speciaal onderwijs is gepubliceerd. In dit reglement staan de voorwaarden waar werkgevers aan moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding van de kosten van (werkloosheids)uitkeringen...

Aanpassingen Reglement Participatiefonds

De nieuwe CAO PO 2016-2017 heeft gevolgen voor het Reglement Participatiefonds. Per 1 augustus gelden nieuwe regels voor vergoedingen van uitkeringskosten na beëindiging van bepaalde contracten.Het gaat met name om een aantal nieuwe contractvormen een nieuwe functie,...