Week van de Liefde over seksualiteit en relaties

De Week van de Liefde is van 11 tot en met 15 februari. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen dan op een laagdrempelige manier aandacht besteden aan seksualiteit en relaties.

De Week van de Liefde kan aanleiding zijn om het hele schooljaar vaker thema’s als weerbaarheid, veilig vrijen en seks en de media op de agenda te zetten.

Aanmelden voor de Week van de Liefde kan tot en met 23 januari.

Lees meer…

Game over seks leert jongeren grenzen aangeven

De game Can You Fix It? over liefde, seks en relaties heeft van het nationale Centrum Gezond Leven de erkenning ‘goed onderbouwd’ gekregen.

Met dit online spel leren jongeren op tijd hun grenzen aan te geven wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen. Volgens Kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland bevestigt de erkenning dat dit e-learning-instrument is ontwikkeld op basis van effectieve modellen voor gedragsverandering bij jongeren.

Docenten en voorlichters kunnen de game gebruiken in hun lessen over liefde, seks en relaties en jongeren kunnen de game ook zelf spelen.

Can You Fix It?

Rutgers wil meer les over verliefdheid en relaties

Kinderen van 9 tot 12 jaar zijn volop bezig met onderwerpen als verliefdheid, relaties en puberteit, maar te veel kinderen geven aan er geen les over te krijgen. Dat meldt kenniscentrum Rutgers op basis van een onderzoek dat in samenwerking met het NOS Jeugdjournaal is uitgevoerd.

Een kwart van de kinderen geeft aan les te krijgen over seksuele grenzen en ruim een kwart over seksuele diversiteit.

Directeur Ton Coenen van Rutgers vindt dat er in het onderwijs meer aandacht moet zijn voor dergelijke thema’s: ‘Kinderen komen tegen het einde van de basisschool in de puberteit, worden verliefd en komen in aanraking met seksueel getinte beelden in de media. Daarom is het belangrijk dat er thuis en op de basisschool al uitgebreid aandacht is voor deze onderwerpen. Onderzoek uit 2011 laat zien dat lessen over deze thema’s bijdragen aan de seksuele weerbaarheid van kinderen.’

Het onderzoek staat in het teken van de Week van de Lentekriebels, een landelijke projectweek voor het primair onderwijs over relationele en seksuele vorming.

Lees meer…

Magazine Naar School! van VOS/ABB heeft in februari aandacht besteed aan seksuele vorming. Lees het artikel Doe normaal over seksualiteit.