Slob houdt portemonnee gesloten voor RespectPact

Het RespectPact is een mooi initiatief, maar er komt vanuit het Rijk geen geld voor. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog had een motie ingediend waarin de regering werd gevraagd het RespectPact te ondersteunen. Slob antwoordt dat hij het een mooi initiatief vindt , maar dat hij er geen geld voor uittrekt.

Wel wil hij met de Respect Education Foundation, de initiatiefnemer van het RespectPact, bekijken hoe de rijksoverheid het op een andere wijze kan ondersteunen.

Respectvolle samenleving

Het RespectPact is een nationale alliantie van publieke, semi-publieke en private organisaties die zich samen inzetten voor een respectvolle samenleving. Het werd op 14 juni ondertekend, onder andere door directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB.

VOS/ABB ondertekent RespectPact

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB heeft donderdag in Den Haag het RespectPact ondertekend. Dit is een nationale alliantie van publieke, semi-publieke en private organisaties die zich samen inzetten voor een respectvolle samenleving.

Het RespectPact is een initiatief van de Respect Education Foundation, waarmee VOS/ABB sinds 2013 samenwerkt. Het pact moet ervoor zorgen dat we in Nederland met significant meer compassie en respect met elkaar omgaan.

Burgerschapskalender

Dat begint in het onderwijs. Daarom gaat de Respect Education Foundation werken met zogenoemde Raden van Actie, die bestaan uit afvaardigingen van kinderen en jongeren uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Een raad van docenten kan ook input leveren.

Projecten van de verschillende RespectPact-partners met betrekking tot respect komen in een portfolio. Scholen kunnen met behulp van dit aanbod een eigen burgerschapskalender ontwikkelen. Het portfolio zal centraal staan in de nationale Week van Respect (dit jaar van 5 tot en met 11 november).

Kernwaarden openbaar onderwijs

VOS/ABB vindt het RespectPact van belang, omdat het mede op basis van de kernwaarden van het openbaar onderwijs kan bijdragen aan een in alle opzichten gezonde samenleving die is gebouwd op diversiteit, gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

Het RespectPact is mede-ondertekend door onder andere Verus, ProDemos, Nieuw Wij,Talud, SIRE, Diversion en Maatschappelijke Alliantie Nederland. Het pact wordt de komende maanden verder uitgewerkt.