Het RespectPact is een mooi initiatief, maar er komt vanuit het Rijk geen geld voor. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog had een motie ingediend waarin de regering werd gevraagd het RespectPact te ondersteunen. Slob antwoordt dat hij het een mooi initiatief vindt , maar dat hij er geen geld voor uittrekt.

Wel wil hij met de Respect Education Foundation, de initiatiefnemer van het RespectPact, bekijken hoe de rijksoverheid het op een andere wijze kan ondersteunen.

Respectvolle samenleving

Het RespectPact is een nationale alliantie van publieke, semi-publieke en private organisaties die zich samen inzetten voor een respectvolle samenleving. Het werd op 14 juni ondertekend, onder andere door directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB.