Bekostiging ‘combinatiescholen’ terecht geweigerd

Het is terecht dat OCW een aanvraag voor bekostiging heeft geweigerd van vijf nieuwe scholen van Stichting De Ozonlaag. De Raad van State oordeelt dat deze stichting niet heeft aangetoond voldoende leerlingen te kunnen trekken.

De stichting had om bekostiging gevraagd voor nieuwe middelbare scholen in Amsterdam, Den Haag, Deventer, Rotterdam en Utrecht. De nieuwe scholen zouden worden gebaseerd op een combinatie van vijf verschillende levensbeschouwelijke en religieuze richtingen.

De Raad van State meldt dat de stichting de belangstellingspercentages voor de verschillende richtingen niet bij elkaar ad mogen optellen. Bij een combinatie van verschillende levensbeschouwelijke of religieuze richtingen kan ‘niet klakkeloos worden volstaan met een optelsom’, aldus de RvS.

De conclusie van de RvS is dan ook dat de stichting niet heeft aangetoond voldoende leerlingen voor de nieuwe scholen te kunnen krijgen. OCW heeft daarom terecht geweigerd de scholen van de stichting voor bekostiging in aanmerking te laten komen.

Soner Atasoy is de bestuurder van Stichting De Ozonlaag. Hij is ook de bestuurder van het omstreden islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.

Lees meer…

Dekker wil paal en perk aan combinatie van richtingen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil paal en perk stellen aan het stichten van scholen op grond van een combinatie van richtingen.

Hij wil in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en in de Wet op het primair onderwijs (WPO) regelen dat het begrip ‘verlangde richting’ wordt afgebakend. Dat moet voorkomen dat er een willekeur aan richtingen mogelijk blijft.

Een bekend voorbeeld hiervan is de aanvraag van de Stichting Tjalling Koopmans voor een school in Utrecht op humanistische, algemeen bijzondere, hindoeïstische, islamitische, reformatorische en gereformeerd vrijgemaakte grondslag.

Door dit soort combinaties wordt ‘ten koste van andere scholen schoolstichting door middel van een louter strategisch gebruik van het richtingbegrip gefaciliteerd’, aldus  de Raad van State. De staatssecretaris vindt dit een onwenselijke ontwikkeling.

Richtingen moeten blijken

Hij stelt voor om in de wet op te nemen dat uit de statuten van het bevoegd gezag de richting of richtingen moet(en) blijken waar een beoogde school van uitgaat. Bovendien moet in de statuten worden aangegeven hoe wordt gewaarborgd dat elke betrokken richting in het onderwijs aan bod komt. Verder mogen er tot minimaal vijf jaar na de start van de bekostiging geen richtingen uit de statuten worden geschrapt.

Ten slotte moet, wanneer het om een combinatie van richtingen gaat, deze combinatie ‘een zekere mate van geworteldheid in de samenleving’ kennen. Als het gaat om een nieuwe combinatie, zal eerst de Onderwijsraad om advies worden gevraagd.

Lees meer…