Tonnen om leerlingen naar Rijksmuseum te laten gaan

Het kabinet maakt dit jaar 2 ton en vanaf volgend jaar structureel 4 ton vrij om kinderen naar het Rijksmuseum in Amsterdam te laten gaan. 

In de nieuwe publicatie Cultuur in een open samenleving van het ministerie van OCW staat dat het kabinet het financieel mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum in Amsterdam of een ander museum bezoeken.

Slavernij

‘Meer aandacht voor historische en maatschappelijke ontwikkelingen helpt bij het begrijpen van elkaars achtergronden en cultuur. Het is belangrijk dat we oog hebben voor ongemakkelijke waarheden die lang buiten het historische bewustzijn vielen, zoals het Nederlandse slavernijverleden, zo staat in de publicatie.

Er staat ook in dat kunst en cultuur thuishoren in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. ‘In de komende periode ontwikkelen negen teams van leraren en schoolleiders bouwstenen voor een vernieuwd curriculum (…). Een van de teams doet dit voor kunst en cultuur.’  De ontwikkelteams presenteren de ‘bouwstenen’ in 2019.

Wilhelmus

Onderdeel van die bouwstenen zal het Wilhelmus zijn. ‘In het kader van de kennis van onze geschiedenis, waarden en vrijheden zal het Wilhelmus, inclusief de context daarvan, op scholen geleerd worden.’

Lees meer…

Rijks niet verplicht, ander museum mag ook

Scholen hoeven niet per se naar het Rijksmuseum. Een bezoek aan een ander museum is ook goed, zegt minister Ingrid van Engelshoven van OCW.

Het nieuwe kabinet wil dat kinderen het Wilhelmus leren en met school naar de Tweede Kamer en het Rijksmuseum gaan, maar uit woorden van de minister mag worden afgeleid dat dit niet zo letterlijk moet worden opgevat. ‘Ik zeg hier nadrukkelijk dat scholen vrij zijn om op dat aanbod in te gaan. Het is geen verplichting, maar een mogelijkheid’, zo citeert de NOS haar. Scholen mogen ook naar andere musea.

Uit het bericht van de NOS kan niet worden opgemaakt of ook een bezoek aan de Tweede Kamer en het aanleren van het Wilhelmus slechts suggesties van het nieuwe kabinet-Rutte zijn.

Grote musea hekelen verplichte excursie naar Rijks

Vier grote musea hekelen het plan van het nieuwe kabinet dat scholen met hun leerlingen naar het Rijksmuseum in Amsterdam moeten. Dit getuigt volgens hen van ‘een gebrek aan visie’. 

Catrien Schreuder van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en haar collega’s Margriet Schavemaker van het Stedelijk Museum in Amsterdam, Steven Kolsteren van het Groninger Museum en Stefanie Metsemaker van het Bonnenfantenmuseum in Maastricht benadrukken op de opiniepagina van de Volkskrant dat kunsteducatie kinderen veel te bieden heeft.

Zij tekenen daarbij echter aan dat het daarbij niet gaat om vaste waarheden, maar om ruimte voor individualiteit en creativiteit. De kennismaking met kunst mag er volgens hen niet op gericht zijn om kinderen bij te spijkeren in de Nederlandse identiteit, zoals het nieuwe kabinet kennelijk voor ogen heeft. Het nieuwe kabinet doet er goed aan museumbezoek in het onderwijs te stimuleren’, maar het is volgens hen aan de scholen om te bepalen naar welk museum ze gaan.

Dit standpunt sluit aan op de visie van VOS/ABB. Directeur Hans Teegelbeckers zei eerder dat het niet past bij de vrijheid van inrichting van het onderwijs dat de overheid bepaalt dat scholen naar het Rijksmuseum moeten.

Lees meer…

Na Wilhelmus verplicht naar Rijks en Tweede Kamer?

Niet alleen het Wilhelmus wordt verplicht, scholen moeten met hun leerlingen ook naar het Rijksmuseum in Amsterdam en de Tweede Kamer in Den Haag. De Telegraaf meldt dat de partijen die zo goed als zeker het volgende kabinet gaan vormen, dat met elkaar hebben afgesproken.

Volgens de krant zijn de verplichte excursies onderdeel van een breder cultuurpakket, waarin ook het Wilhelmus is opgenomen. Met de uitstapjes zouden scholen hun leerlingen op een positieve manier moeten bijspijkeren over de Nederlandse identiteit.

Het plan lijkt te zijn ontsproten uit de geest van D66. In het verkiezingsprogramma van de partij van Alexander Pechtold stond dat geen enkel kind het voortgezet onderwijs zou mogen verlaten zonder naar het Rijksmuseum te zijn geweest.

Vrijheid van inrichting

VOS/ABB is positief over het signaal dat het volgende kabinet kennelijk meer aandacht wil voor cultuur en heeft uiteraard niets tegen het Rijksmuseum en ook niet tegen de Tweede Kamer, maar staat kritisch tegenover verplichte uitstapjes. Het verplichtende karakter van excursies staat haaks op de vrijheid van scholen om hun onderwijs naar eigen goeddunken in te richten.

Ook de verplichting om aandacht te besteden aan het Wilhelmus druist in tegen de vrijheid van inrichting, zoals directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB eerder heeft laten weten, nadat scheidend voorzitter Wim Kuiper van de christelijke profielorganisatie Verus hierover zijn mening had gegeven in een interview in Trouw.

Lees meer…

Rotterdamse onderwijsfoto’s in Rijksmuseum

In het Rijksmuseum in Amsterdam is tot en met 12 juni een expositie van onderwijsfoto’s.

De foto’s zijn van Carel van Hees. Hij ging als fotograaf een jaar lang op zoek naar het menselijke aspect op scholen in Rotterdam.

‘Onderwijs is ontwikkeling en groei. Het overbrengen van kennis en begrip, maar ook het aanleren van vaardigheden. Een vrij abstract gebeuren om te visualiseren. Het zit in de taal en in het hoofd van de leraar en de leerling. Dat proces heb ik geprobeerd te vertalen naar beeld’, aldus Van Hees.

De Rotterdamse onderwijsfoto’s zijn in opdracht van het Rijksmuseum gemaakt voor de jaarlijkse expositie Document Nederland.

Wie is de beste geschiedenisleraar?

Schoolbestuurders, directeuren, leerlingen en docenten kunnen bepalen wie de beste geschiedenisleraar van Nederland is.

Tot 1 mei kan de favoriete docent worden aangemeld. Een vakjury maakt vervolgens een selectie en bezoekt de leraren op school. Daaruit rollen 10 nominaties. Tijdens de Nacht van de Geschiedenis in oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. De verkiezing van de beste geschiedenisleraar van Nederland is een initiatief van de omroep NTR en het Rijksmuseum Amsterdam.