CDA wil weten waaraan basisonderwijs behoefte heeft

CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog heeft een online enquête uitgezet om antwoord te krijgen op de vraag waaraan basisscholen in de praktijk behoefte hebben.

Rog zegt dat er tegenstrijdige signalen zijn over het basisonderwijs. ‘Waar bijvoorbeeld de PO-Raad aangeeft dat de ‘rek er echt uit is’, wijst het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vaak op het feit dat de bekostiging per leerling stijgt en op de eigen verantwoordelijkheid van scholen inzake het maken van verantwoorde keuzes.’

Het CDA wil volgens hem duidelijkheid van het onderwijsveld om in Den Haag goed beleid te kunnen maken. ‘Het is dus belangrijk dat we hier goed op de hoogte zijn van wat er bij ú speelt’, aldus Rog.

De online enquête gaat over de onderwerpen ‘klassengrootte’, ‘personeel’, ‘bekostiging’ en ‘financiële positie’ en bestaat uit 19 stellingen vier vragen. Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten.

Ga naar de enquête