Met inspectie in gesprek over ouderbijdrage – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs wil met scholen en ouders in gesprek over de vrijwillige ouderbijdrage. Daarom komt er een rondetafelgesprek op 6 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Die middag komen de volgende vragen aan de orde: Waar lopen scholen tegenaan bij de...