Met Inspectie in gesprek over ouderbijdrage

De Inspectie van het Onderwijs wil met scholen en ouders in gesprek over de vrijwillige ouderbijdrage. Daarom komt er een rondetafelgesprek op 6 oktober in de Jaarbeurs. Die middag komen de volgende vragen aan de orde. Waar lopen scholen tegenaan bij de nieuwe wet...