De Inspectie van het Onderwijs wil met scholen en ouders in gesprek over de vrijwillige ouderbijdrage. Daarom komt er een rondetafelgesprek op 6 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht.

Die middag komen de volgende vragen aan de orde:

  • Waar lopen scholen tegenaan bij de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage?
  • Wat vinden ouders van de communicatie over schoolkosten?

Ook worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de informatie over schoolkosten en ouderbijdrage in schoolgidsen.

Uitgenodigd worden ouders, leden van medezeggenschapsraden, school- en afdelingsleiders, schoolbestuurders en toezichthouders. De bijeenkomst begint om 12 uur. Aanmelden kan nu al, het aantal plaatsen is beperkt tot 50.

Meer informatie over programma en inschrijving

Deel dit bericht: