Hoge boetes voor scholen waar nog wordt gerookt

Scholen die geen rookverbod hebben op hun terrein of dat verbod wel hebben ingesteld maar het niet handhaven, kunnen vanaf augustus 2020 hoge boetes verwachten. De bedragen kunnen oplopen tot 4500 euro per overtreding. 

In een wettelijk uitvoeringsbesluit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) staat volgens diverse media dat scholen wettelijk verantwoordelijk zijn voor handhaving van het rookverbod op hun terreinen.

Die verantwoordelijkheid geldt volgens staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dat betekent echter niet dat scholen bijvoorbeeld ook ’s avonds, ’s nacht en in het weekend in de gaten moeten houden of er misschien toch nog iemand stiekem staat te roken op het schoolplein.

De boetes kunnen vanaf augustus 2020 worden gegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Blokhuis heeft de strijd aangebonden tegen het roken. Hij wil het helemaal uitbannen. De staatssecretaris denkt dat de kinderen van nu als zij volwassen zijn zich afvragen waarom mensen ooit een sigaret opstaken.

Bijna iedereen wil wettelijk rookverbod schoolterreinen

Negen op de tien Nederlanders zijn voor een wettelijk rookverbod op schoolterreinen. Tien jaar geleden waren zeven op de tien mensen daar voorstander van. 

Dat blijkt uit een enquête in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Daar blijkt ook uit dat 80 procent van de mensen vindt dat de overheid maatregelen moet nemen om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Driekwart wil dat de samenleving zich inzet voor een rookvrije generatie.

Lees meer…

 

Vanaf 2020 wettelijk rookverbod in en om scholen

Vanaf 2020 geldt in en om scholen een wettelijk rookverbod. Dat staat in het Nationaal Preventieakkoord.

In het akkoord staat dat er regels komen ‘waarin wordt uitgewerkt hoe het rookverbod op de scholen (…) wordt ingesteld, aangeduid en gehandhaafd’. Er staat ook in dat er ‘aanvullende middelen’ worden ingezet ‘om via de Gezonde School extra scholen te ondersteunen in het rookvrij maken van hun schoolterrein’.

Nog dit jaar informeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de schoolbesturen over de aankomende wettelijke verplichting.

Minder dik

In het Nationaal Preventieakkoord staat ook dat in en bij scholen drinkwatertappunten komen. Dat moet ertoe leiden dat kinderen en jongeren minder suikerhoudende dranken tot zich nemen. Het streven is dat in 2020 de helft van de schoolkantines gezonde producten aanbieden. Deze en andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat de jeugd minder dik wordt.

Lees meer…

‘Roken op scholen wordt helemaal verboden’

In een concept van het Nationaal Preventieakkoord staat dat roken op scholen helemaal wordt verboden. Dat meldt RTL Nieuws

Met het Nationaal Preventieakkoord wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gezondheid verbeteren ‘van mensen en van Nederland als geheel’. Nog dit jaar moet duidelijk worden wat er in het akkoord komt te staan.

RTL Nieuws meldt alvast op basis van een concept dat de commerciële nieuwszender in handen zegt te hebben, dat er onder andere een algeheel verbod komt op roken op scholen.

Lees meer…

Scholen bijna rookvrij

Met name in het basisonderwijs wordt het rookverbod, dat al sinds 1990 geldt voor onderwijsinstellingen, goed nageleefd. Slechts op 3 procent van de gecontroleerde basisscholen heeft de VWA een waarschuwing afgegeven. Uit de cijfers van de VWA blijkt bovendien dat de gezamenlijke ruimten, zoals leslokalen en kantines, op de basisscholen voor 100 procent rookvrij zijn. Ook in de vergaderruimtes wordt nergens meer gerookt. De werkplekken bleken voor 97 procent rookvrij. 

Op 85 procent van de basisscholen is een volledig rookverbod ingevoerd en op nog eens 4 procent van de scholen geldt een algemeen rookverbod met speciale rookruimten die alleen voor rokers zijn bestemd. Op de overige 11 procent van de basisscholen geldt wel een rookverbod, maar dat voldoet niet aan de eisen van de Tabakswet. Daar mag weliswaar alleen op aangewezen plaatsen gerookt worden, maar daar komen zowel rokers als niet-rokers

Rookruimte voldoet niet altijd
In het voortgezet onderwijs zijn 19 waarschuwingen afgegeven (13 procent). Toch gaat het ook daar in de gezamenlijke ruimten heel goed (99 procent rookvrij). Ook qua rookverbod scoort het vo goed:  96 procent van de gecontroleerde vo-scholen heeft een algemeen of volledig rookverbod conform de Tabakswet afgekondigd.

De problemen zitten vooral in de rookruimten, die op 59 van de gecontroleerde 152 vo-scholen aanwezig zijn. Deze ruimten voldoen niet altijd aan de eisen. De rookruimte moet afsluitbaar zijn, er mag geen rookoverlast zijn in de aangrenzende ruimte en de rookruimte mag ook niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat veruit de meeste rookproblemen zich voordoen in het hbo en op universiteiten. Daar zijn de meeste waarschuwingen uitgedeeld: 22 procent van de onderzochte universiteiten en 21 procent van de hbo-instellingen kreeg een waarschuwing. In het mbo kreeg 12 procent een waarschuwing. Meestal betreft het  rookruimten die niet aan de eisen voldoen. Wel geldt op alle universiteiten een algemeen of volledig rookverbod conform de Tabakswet.