Bijna alle scholen in Nederland (97%) hebben een rookvrij terrein. Daar mag dus nergens meer worden gerookt. Een aanzienlijk deel van de leerlingen en personeelsleden kiest er nu voor om buiten het schoolterrein te roken.

Het Mulier Instituut peilde in opdracht van het Trimbos Instituut hoeveel scholen helemaal rookvrij zijn of zijn geworden. Sinds 1 augustus 2020 is een rookvrij schoolterrein wettelijk verplicht.

Handhaving van het rookverbod is ook bij wet verplicht en op dat punt blijkt de schoen nogal eens te wringen. In het voortgezet onderwijs geeft driekwart aan belemmeringen te ervaren bij de handhaving van het rookverbod. Met name leerlingen (46%), maar ook personeelsleden (32%) blijken onder schooltijd buiten het schoolterrein nog steeds te roken.

In het primair onderwijs blijkt handhaving van het rookverbod vrijwel geen problemen op te leveren.

Lees meer…

Deel dit bericht: