Rookvrije schoolpleinen voor gezonde generatie

De GGD Gooi- en Vechtstreek heeft een filmpje online gezet om duidelijk te maken waarom kinderen moeten opgroeien in een rookvrije omgeving. Scholen kunnen hieraan een bijdrage leveren met rookvrije schoolpleinen. STIP Hilversum voor openbaar basisonderwijs steunt de oproep van de GGD.

In het zomernummer van magazine Naar School! staat een artikel over het belang rookvrije schoolpleinen. Het artikel gaat over de rookvrije schoolpleinen van drie openbare scholen voor voortgezet onderwijs: de Regionale Scholengemeenschap Tromp Meesters in Steenwijk, het Edison College in Apeldoorn en het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland.

Lees het artikel!

Rookvrij schoolplein vereist strikte handhaving

Het welslagen van een rookvrij schoolterrein hangt sterk af van hoe het wordt ingevoerd en hoe er wordt gehandhaafd. Dat concludeert de Tilburgse onderzoeker Andrea Rozema in haar proefschrift Schools as Smoke-free Zones.

Rozema toont volgens Tilburg University aan dat de implementatie van een rookvrij schoolterrein haalbaar is, maar dat er belemmerende en bevorderende factoren zijn waar scholen rekening mee moeten houden. Zo is het nodig om voldoende voorbereidingstijd te nemen en om er goed over te communiceren. Strikte handhaving is noodzakelijk.

Uit het onderzoek blijkt ook dat niet kan worden aangetoond dat een rookvrij schoolterrein kan beschermen tegen het beginnen met roken, maar wel dat het beschermt tegen de blootstelling van jongeren aan rook van derden.

Lees meer…

VOS/ABB heeft in 2013 aandacht besteed aan het rookvrije schoolterrein van het openbare Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland:

De peuken zijn verdwenen

ABP stoot beleggingen in tabak en kernwapens af

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) stopt met beleggen in tabak en kernwapens. ‘Hiermee zetten we een volgende stap in ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid’, aldus ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool.

Het ABP belegt 3,3 miljard euro in producenten van tabak en kernwapens. Het fonds streeft ernaar deze beleggingen binnen een jaar verkocht te hebben.

‘Een aantal veranderingen in de samenleving, ook op internationaal niveau, was voor ons de aanleiding om het onderwerp opnieuw op de agenda te zetten. Deelnemers, werkgevers en belangenorganisaties geven steeds meer aan moeite te hebben met beleggingen in tabak en kernwapens’, aldus Wortmann-Knol.

Ook speelden volgens haar ontwikkelingen in wet- en regelgeving, ook op de financiële markten, een rol. ‘Al deze ontwikkelingen, input en perspectieven zijn meegewogen in ons besluit om tabak en kernwapens uit te sluiten’, zo meldt de ABP-voorzitter.

Het ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland. Het beheert onder andere de onderwijspensioenen.

Lees meer…

Ouders willen rook- en alcoholvrije school

Bijna alle ouders vinden dat scholen rookvrij en alcoholvrij moeten zijn. Dat blijkt uit Peilstationsonderzoek Ouders 2015 van het Trimbos-instituut.

Steeds meer scholen zijn de afgelopen jaren geheel rookvrij geworden en er zijn ook steeds meer initiatieven rond alcoholvrije scholen. Ouders juichen deze ontwikkelingen toe: 97 procent is voorstander van een rook- en alcoholvrije school.

Het Trimbos-instituut meldt verder dat steeds minder ouders van scholieren in het voortgezet onderwijs in het bijzijn van hun kind roken. In 2009 deed nog 30 procent van de rokende ouders dat, in 2015 was dat 21 procent. Het percentage ouders bij wie in huis niet mag worden gerookt is in de periode 2009-2015 gestegen van 67 naar 90.

Uit de peiling blijkt ook dat ruim negen op de tien ouders vinden dat hun kind zeker geen joint mag roken.

Lees meer…

Amsterdams Rookalarm zet in op rookvrije generatie

Zorgverleners in Amsterdam willen dat alle schoolterreinen rookvrij worden. Deze en andere maatregelen om roken terug te dringen staan in een pamflet van het Amsterdams Rookalarm.

Het Amsterdams Rookalarm is een initiatief van de Huisartsen Kring Amsterdam (HKA), Jellinek, GGD Amsterdam en 1ste Lijn Amsterdam. Zij willen voorkomen dat kinderen beginnen met roken.

‘Als professionals in de zorg worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van roken. En dan zijn we te laat. Daarom zetten we in op een rookvrije generatie’, zegt huisarts en HKA-bestuurslid Ilona Statius Muller.

Lees het pamflet.

Roken steeds minder in trek onder jonge leerlingen

Roken is iets wat kinderen onder de 16 jaar nauwelijks nog doen. Ruim 1 procent van hen rookt, terwijl dat eind jaren 90 nog ruim 10 procent was. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos Instituut.

In de leeftijdscategorie 16 tot 20 jaar rookt bijna een kwart. Het percentage rokers is het hoogst onder twintigers. Driekwart van alle rokers rookt dagelijks en 15 procent rookt 20 sigaretten per dag of meer.

Roken populair in minder rijke landen

In Europa behoort Nederland samen met Scandinavische landen en Luxemburg tot de landen waar in de periode 2002-2012 het aandeel rokers het sterkst afnam. De landen waar het meest wordt gerookt in Europa zijn Griekenland, Kroatië en Montenegro.

Lees meer…

Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds zijn een gezamenlijke campagne begonnen voor een rookvrije generatie.

De drie organisaties vinden dat ouders met kinderen de kans moeten krijgen hun kind volledig rookvrij te laten opgroeien. Onder andere scholen kunnen daarbij helpen.

Ga naar www.rookvrijegeneratie.nl en bekijk dit filmpje:

Gratis hulp om school helemaal rookvrij te maken

Scholen kunnen gratis hulp krijgen van een Gezonde School-adviseur om hun terrein helemaal rookvrij te maken.

Op een rookvrij schoolterrein mag niet worden gerookt. De omgeving is rookvrij voor alle leerlingen, medewerkers en bezoekers, zonder aparte rookzone of andere uitzonderingen.

Op www.gezondeschool.nl/rookvrijschoolterrein vindt u allerlei materialen die u kunnen helpen bij het rookvrij maken van uw schoolterrein. Bijvoorbeeld een concreet stappenplan, tips voor gesprekken met medewerkers, leerlingen en ouders. Er staan ook inspirerende filmpjes op van scholen die al een rookvrij terrein hebben.

De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl helpt scholen bij het rookvrij maken van hun terreinen. Voor meer informatie gaat u naar www.gezondeschool.nl/rookvrijschoolterrein.

Magazine School! van VOS/ABB heeft in mei 2013 aandacht besteed aan het rookvrije plein van het openbare Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland.

Van Rijn wil alle schoolpleinen rookvrij

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat extra inzetten op rookvrije schoolterreinen om te voorkomen dat jongeren gaan roken.

Hij trekt daarin op met het Longfonds, GGD-GHOR Nederland, het Trimbos Instituut, de Alliantie Nederland Rookvrij en de sectororganisaties in het onderwijs. Deze partijen koppelen kennis en expertise aan het netwerk en de aanpak van de Gezonde School.

Van Rijn: ‘Het aantal jongeren dat rookt moet omlaag. Daarom is mijn tabaksbeleid erop gericht om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Want als het je lukt om als tiener niet te roken, is de kans veel groter dat je er als volwassene niet eens meer aan begint. Scholen hebben daarin een belangrijke taak. Veel jongeren steken daar hun eerste sigaret op.’

Lees meer…

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) besteedde in 2013 aandacht aan het rookvrije schoolterrein van het openbare Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland.

Longfonds wil alle schoolpleinen rookvrij

Alle terreinen van scholen in het voortgezet onderwijs moeten binnen twee jaar rookvrij zijn. Daarvoor pleit het Longfonds.

Nu heeft eenderde van alle vo-scholen een rookvrij plein. Dat is meer dan vorig jaar, toen een kwart van de pleinen rookvrij was, maar het Longfonds vindt het niet snel genoeg gaan.

Directeur Michael Rutgers van het Longfonds noemt het een vreemde zaak dat sinds 1 januari van dit jaar de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is verhoogd naar 18 jaar, maar dat leerlingen op de meeste schoolterreinen nog steeds mogen roken.

‘De helft van alle rokers begint op het schoolplein. Zien roken, doet roken. Als het aan ons ligt worden alle schoolterreinen in Nederland daarom zo snel mogelijk rookvrij. We hebben geen tijd te verliezen: één op de vier kinderen die gaan roken, haalt de 65 niet. Dat vinden wij onacceptabel’, aldus Rutgers.

VOS/ABB steunt het streven van het Longfonds. Ook staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat alle schoolpleinen rookvrij worden.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) besteedde vorig jaar aandacht aan het rookvrije schoolterrein van het openbare Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland.

 

Staatssecretaris wil alle schoolpleinen rookvrij

Alle scholen in het voortgezet onderwijs moeten rookvrije pleinen krijgen. Dat vindt staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Van Rijn nam maandag een onderzoek in ontvangst waaruit blijkt dat 25 procent van alle vo-scholen een rookvrij schoolplein heeft. Deze scholen willen jongeren een gezonde leeromgeving bieden en het goede voorbeeld geven. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Longfonds (voorheen Astma Fonds).

De staatssecretaris van VWS vindt dat het onderwijs toe moet naar 100 procent rookvrije schoolpleinen. 'Met de nieuwe wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van tabak wordt het voor scholen eenvoudiger om hun schoolplein rookvrij te houden. Voor de brugklassen tot en met de eindexamenklassen geldt straks allemaal hetzelfde: niet roken.' Hij neemt daarmee het tsreven van het Longfonds over.

VOS/ABB steunt dit streven.

VOS/ABB steunt Longfonds: alle pleinen rookvrij!

Het Longfonds (voorheen Astmafonds) start op maandag 11 maart de campagne 'Op school steek je niks op'. VOS/ABB steunt deze campagne, die bedoeld is om alle pleinen bij scholen voor voortgezet onderwijs rookvrij te maken.

Het percentage rokende kinderen in Nederland is een van de hoogste van Europa. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de 14-jarigen al rookt. Het Longfonds wil voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Een rookvrij schoolplein is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Het Longfonds ontwikkelt voor het voortgezet onderwijs een stappenplan voor het invoeren van een rookvrij schoolplein. Meer informatie daarover kunt u krijgen van projectleider Benjamin van Wijngaarden: benjaminvanwijngaarden@longfonds.nl.

Zie ook www.longfonds.nl/schoolterrein.

Scholen bijna rookvrij

Met name in het basisonderwijs wordt het rookverbod, dat al sinds 1990 geldt voor onderwijsinstellingen, goed nageleefd. Slechts op 3 procent van de gecontroleerde basisscholen heeft de VWA een waarschuwing afgegeven. Uit de cijfers van de VWA blijkt bovendien dat de gezamenlijke ruimten, zoals leslokalen en kantines, op de basisscholen voor 100 procent rookvrij zijn. Ook in de vergaderruimtes wordt nergens meer gerookt. De werkplekken bleken voor 97 procent rookvrij. 

Op 85 procent van de basisscholen is een volledig rookverbod ingevoerd en op nog eens 4 procent van de scholen geldt een algemeen rookverbod met speciale rookruimten die alleen voor rokers zijn bestemd. Op de overige 11 procent van de basisscholen geldt wel een rookverbod, maar dat voldoet niet aan de eisen van de Tabakswet. Daar mag weliswaar alleen op aangewezen plaatsen gerookt worden, maar daar komen zowel rokers als niet-rokers

Rookruimte voldoet niet altijd
In het voortgezet onderwijs zijn 19 waarschuwingen afgegeven (13 procent). Toch gaat het ook daar in de gezamenlijke ruimten heel goed (99 procent rookvrij). Ook qua rookverbod scoort het vo goed:  96 procent van de gecontroleerde vo-scholen heeft een algemeen of volledig rookverbod conform de Tabakswet afgekondigd.

De problemen zitten vooral in de rookruimten, die op 59 van de gecontroleerde 152 vo-scholen aanwezig zijn. Deze ruimten voldoen niet altijd aan de eisen. De rookruimte moet afsluitbaar zijn, er mag geen rookoverlast zijn in de aangrenzende ruimte en de rookruimte mag ook niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat veruit de meeste rookproblemen zich voordoen in het hbo en op universiteiten. Daar zijn de meeste waarschuwingen uitgedeeld: 22 procent van de onderzochte universiteiten en 21 procent van de hbo-instellingen kreeg een waarschuwing. In het mbo kreeg 12 procent een waarschuwing. Meestal betreft het  rookruimten die niet aan de eisen voldoen. Wel geldt op alle universiteiten een algemeen of volledig rookverbod conform de Tabakswet.