Ook VO-raad nu tegen wetsvoorstel ‘Meer ruimte’

Het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen is geen stap vooruit, maar achteruit. Dat vindt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-Raad, meldt Trouw. De draai van de sectororganisatie sluit aan op wat VOS/ABB al lange tijd benadrukt.

De VO-raad was eerst voorstander van het wetsvoorstel, maar ook Rosenmöller ziet uiteindelijk in dat het botst het ideaal dat alle leerlingen gelijke kansen verdienen. Hij wijst er in Trouw op dat veel nieuwe scholen zich zullen richten op wat hij ‘de bovenkant van de markt’ noemt. Hij vindt het slecht als er meer scholen komen voor specifieke doelgroepen, zo zegt hij in Trouw.

Ook waarschuwt hij voor de gevolgen van toenemende concurrentie in tijden van krimp. ‘Op veel plekken is al meer dan genoeg onderwijs. Op termijn zullen er eerder scholen dicht moeten dan er bij zullen moeten komen’, aldus Rosenmöller. Volgens hem is er vanwege de krimp juist meer samenwerking nodig.

De VO-raad heeft hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

Hokjesscholen

De VO-raad sluit zich met zijn kritiek aan op wat VOS/ABB al lange tijd benadrukt. Als het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen (dat voor de stichting van scholen het criterium ‘erkende richting’ loslaat) werkelijkheid wordt, zal dat ertoe leiden dat in principe iedereen een school kan beginnen. Dit zal versnippering in de hand werken.

Bovendien zouden dan nog meer scholen dan nu al het geval op grond van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs leerlingen en leraren kunnen weigeren op grond van eigen toelatingscriteria. Zo kunnen er nog meer ‘hokjesscholen’ ontstaan, terwijl de huidige segregatie in het onderwijs al een groot maatschappelijk probleem is.

Rosenmöller: ‘Ouderbijdrage nodig voor maatwerk’

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad zegt dat de vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs nodig blijft voor extra’s en maatwerk in het onderwijs. Als voorbeelden noemt hij tweetalig onderwijs, technasia en sportscholen met maatwerk, meldt Trouw.

De krant meldt op basis van wat Rosenmöller zegt dat de discussie over de vrijwillige ouderbijdrage voor ‘ongemak’ zorgt bij veel scholen voor voortgezet onderwijs. Ze zijn het er volgens hem in ieder geval over eens dat leerlingen nooit mogen worden uitgesloten van schoolreisjes of andere activiteiten als hun ouders de ouderbijdrage niet betalen.

‘Je gaat met z’n allen op reis of helemaal niet. Het kan niet zo zijn dat drie leerlingen een alternatief programma op school volgen terwijl de rest van de klas op introductiekamp is’, aldus de voorzitter van de VO-raad.

Op de website van de VO-raad wordt de mogelijkheid van uitsluiting op basis van de ouderbijdrage opengelaten. Uitsluiting wordt daar ongewenst genoemd, maar niet onbestaanbaar, zoals VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers onlangs benadrukte naar aanleiding van de richtlijn van de PO-Raad over de vrijwillige ouderbijdrage.

Ouderbijdrage voor tweetalig onderwijs

Afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage vindt Rosenmöller geen optie, omdat er dan bepaalde extra’s en maatwerk in de knel komen. ‘Zoals het mogelijk maken van tweetalig onderwijs, technasia of speciale sportscholen met maatwerk. Dat zijn nieuwe loten die niet door de basisbekostiging worden gefinancierd’, aldus de voorzitter van de VO-raad.

Hij is er ook tegen, zo meldt Trouw, om een maximum aan de vrijwillige ouderbijdrage te koppelen. ‘Als je een maximum gaat instellen, wordt dat al snel de norm. En dat kan voor ouders juist een verhoging betekenen.’

Lees meer…

‘Rosenmöller pleit voor hogere topsalarissen’

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad heeft als voorzitter van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gepleit voor hogere topsalarissen bij de AFM, meldt de Telegraaf.

Het zou gaan om beloningen die volgens hem hoger zouden moeten zijn dan de huidige salarisregels toestaan, zo staat in de krant die zich baseert op ‘betrokkenen’ in Den Haag. De Telegraaf vindt het opmerkelijk dat juist Rosenmöller hiervoor zou pleiten, omdat hij prominent lid is van GroenLinks dat topinkomens wil beperken.

Rosenmöller weigert volgens de krant te zeggen of hij gelobbyd heeft voor hogere topsalarissen bij de AFM.

Lees meer…

Voorzitter VO-raad informateur in Rotterdam

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad, die tot 2002 fractievoorzitter was van GroenLinks in de Tweede Kamer, is in Rotterdam aangesteld als informateur om een nieuw college van B en W samen te stellen. Ook oud-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg van de VVD is aangesteld als informateur.

De regionale zender RTV Rijnmond noemt Rosenmöller ‘een politiek zwaargewicht’ met een Rotterdamse link. Voordat hij de politiek inging, werkte hij in de Rotterdamse haven. Daar kreeg hij bekendheid als woordvoerder bij stakingen.

In 2002 was Rosenmöller fel tegenstander van Pim Fortuyn. Hij noemde diens idee om artikel 1 van de Grondwet af te schaffen ‘extreemrechts’. Na de moord op Fortuyn werd Rosenmöller thuis bedreigd. Dat was voor hem reden om de politiek te verlaten.

Sinds 2014 is Rosenmöller voorzitter van de VO-raad.

Lees meer…

Rosenmöller wil af van termen hoog- en laagopgeleid

‘We moeten afscheid nemen van begrippen als hoog- en laagopgeleid. Dat suggereert dat een cognitieve opleiding beter is dan een beroepsgerichte, terwijl de samenleving beide type mensen nodig heeft’, zegt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad in het AD.

‘Ik kan jaloers zijn op iemand die een auto kan repareren, want ik kan dat niet. Het is een ander talent. Excellentie is te veel vereenzelvigd met gymnasium en universiteit’, aldus de voorzitter van de VO-raad.

Hij verzet zich tegen de tendens dat een deel van de ouders alles op alles zet voor een zo hoog mogelijk schooladvies. ‘Natuurlijk moet ieder kind zijn talenten benutten, maar dat talent hoeft niet per se in een theoretische opleiding te zitten. Sommige kinderen staan zo onder druk om een bepaalde opleiding te halen. Die lopen twee jaar op hun tenen en moeten dan alsnog overstappen. Dat leidt alleen maar tot frustratie.’

Rosenmöller doet zijn uitspraken in een artikel over de terugloop van het aantal leerlingen in het praktijkgerichte vmbo en met mbo.

Lees meer…

 

‘Besluit over rekentoets in kader van verkiezingen’

Er is nauwelijks een onderwerp te noemen dat in het voortgezet onderwijs voor meer chagrijn heeft gezorgd dan de rekentoets, zegt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad. Hij suggereert dat het nieuws over het wijzigen van de opzet van de toets te maken heeft met de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

Rosenmöller reageert op het nieuws dat de rekentoets in zijn huidige vorm zijn langste tijd heeft gehad, zoals staatssecretaris Sander Dekker van OCW onlangs in een brief aan de Tweede Kamer meldde. Er komt een alternatieve rekentoets voor het vmbo en ook een voor havo en vwo.

De voorzitter van de VO-raad reageert blij verrast. Hij noemt het ‘een goede zaak’ dat Dekker zich door de Tweede Kamer ervan heeft laten overtuigen dat de rekentoets anders moet.

Rekentoets zorgt voor chagrijn

‘Er is nauwelijks een onderwerp te noemen dat in het vo voor meer chagrijn heeft gezorgd dan de rekentoets. Goed rekenen vindt iedereen belangrijk, maar een brede coalitie van leerlingen, leraren en scholen zag niets in een toets die beslissend kan zijn bij de vraag of je je examen haalt’, aldus Rosenmöller.

Hij plaatst het nieuws in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart: ‘Als je twee weken voor de verkiezingen hoort dat het ook anders kan, dan ben je blij voor leerlingen maar het roept wel de vraag op: had dit niet eerder gekund?’

Lees meer…

Jaarverslagen móeten online, benadrukt VO-raad

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad dringt er bij alle leden van de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs op aan hun jaarverslagen online te zetten.

Rosenmöller wijst erop dat in de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad staat dat alle leden het jaarverslag online moeten zetten. Dat is zelfs een eis om lid te mogen zijn van de VO-raad, maar nog slechts 68 procent van de leden van de VO-raad voldoet hieraan.

‘Voor de 32 procent die het nog niet gedaan heeft, kunnen allerlei redenen worden aangevoerd, waarbij de meest voor de hand liggende is dat het er nog niet van is gekomen. Toch moeten we elkaar hierop aanspreken, zoals dat ook geldt voor de overige lidmaatschapseisen’, aldus Rosenmöller.

Lees meer…

Rosenmöller baalt van vertragingstactiek lerarenclubs

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad is ervan geschrokken dat er vertraging optreedt bij het onderwijsvernieuwingsproject Onderwijs2032.

‘Dat was even schrikken afgelopen week. Een brief van de Onderwijscoöperatie waarin als donderslag bij heldere hemel wordt gevraagd om een tussenfase in het proces om tot herziening van het curriculum te komen. Een tussenfase om de achterban te consulteren. Een tussenfase die ongeveer net zo lang duurt als de commissie-Schnabel bezig is geweest, namelijk tot het eind van het jaar’, aldus Rosenmöller in zijn weeklog.

De Onderwijscoöperatie stond aanvankelijk pal achter het project Onderwijs2032, dat is bedoeld om vanuit het onderwijs zelf met ideeën te komen voor modernisering en kwaliteitsverbetering. Voorzitter Joost Kentson van de Onderwijscoöperatie werd echter tot de orde geroepen door lerarenorganisaties die stevig op de rem trappen.

Voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond (AOb) liet vorige week weten onaangenaam verrast te zijn door de steun die werd uitgesproken in een brief die was ondertekend door Kentson. ‘Wij waren niet zo gelukkig met de publicatie van een gezamenlijke brief waar de voorzitter zijn handtekening onder heeft gezet’, aldus Verheggen in NRC.

Beter Onderwijs Nederland (BON) had zich al eerder van Onderwijs2032 gedistantieerd.

Lees meer…

Rosenmöller ziet zich bevestigd in idee maatwerkdiploma

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad heeft tijdens een bezoek aan scholen in Londen en Arnhem inspiratie opgedaan voor het idee om in het voortgezet onderwijs een maatwerkdiploma in te voeren. Magazine School! belicht in het meinummer het flexibele onderwijs van de vmbo-locatie Leon van Gelder van het openbare Reitdiep College in Groningen.

Het viel hem in Londen op dat leerlingen zoveel mogelijk in homogene groepen zitten op ongeveer hetzelfde niveau en dat daarbinnen de flexibiliteit groot is. ‘Je kunt per vak op een ander niveau onderwijs volgen. Ben je goed in wiskunde dan word je in de groep met het hoogste niveau geplaatst. Minder goed in talen? Dan kom je in een groep met een lager niveau.’

Hij bracht na Londen ook een bezoek aan het Maarten van Rossem, een vmbo-school in Arnhem. Daar kunnen kaderleerlingen vakken waar ze goed in zijn op tl-niveau volgen. Het is daar voor hen ook mogelijk om voor vakken waar ze niet zo goed in zijn, de switch te maken naar  vmbo-basis. ‘De praktijk is dat het eerste heel vaak voorkomt en het tweede, de afstroom, nauwelijks. Kortom, introduceren van flexibiliteit leidt in ieder geval in Arnhem tot veel meer opstroom dan afstroom’, aldus Rosenmöller. Hij kreeg in Arnhem het verzoek mee om de differentiatie tot zijn recht komen op het diploma.

Lees meer over de ervaringen van Paul Rosenmöller

Leon van Gelder
Het meinummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs, dat aanstaande donderdag verschijnt, besteedt aandacht aan flexibiliteit in het voortgezet onderwijs. In het blad vertelt vestigingsdirecteur Hiltje Rookmaker van de vmbo-locatie Leon van Gelder van het openbare Reitdiep College in Groningen hoe deze school in elke klas op verschillende niveaus lesgeeft.

U kunt het artikel alvast online lezen.

Reclamevrije scholen niet nodig, vindt Paul Rosenmöller

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad ziet niets in een reclameverbod op scholen. Hij stelt dat tevens als voorzitter van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Dat blijkt uit een bericht op de website van de Telegraaf.

Foodwatch wil dat de overheid ingrijpt om kinderen op scholen te vrijwaren van sluikreclame van bijvoorbeeld McDonalds, Unilever en Coca-Cola. De voedselwaakhond heeft daarvoor een online petitie gelanceerd.

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te dik. Ze eten te vet en te zoet. Bovendien krijgen kinderen te veel zout binnen. Foodwatch ziet marketing gericht op kinderen door voedingsproducenten als hoofdschuldige. De marketing richt zich ook op scholen. Foodwatch wil dat scholen en ook kinderdagverblijven ‘reclamevrije zones’ worden.

De Telegraaf schrijft dat Rosenmöller het initiatief overbodig vindt. ‘Het probleem van reclame voor ongezonde producten op school kom ik zelden tegen’, zegt hij.

Rosenmöller ziet in scholen veel talent verloren gaan

‘De docent is cruciaal, maar de leerling zou veel meer centraal moeten staan in het onderwijs.’Dat zegt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad in een interview met Trouw.

Volgens Rosenmöller heeft het onderwijs de neiging om de leerling ‘door de structuur van de school te douwen’, terwijl volgens hem de structuur van de school de leerling zou moeten volgen. Hij zegt op scholen voor voortgezet onderwijs vaak te horen dat er veel talent verloren gaat.

Rosenmöller pleit daarom voor een diploma op maat. ‘Dat wat je niet goed kunt, moet niet langer de maat der dingen zijn. Volgens de voorzitter van de VO-raad biedt de nieuwe wet op de onderwijstijd al veel mogelijkheden ‘om een einde te maken aan de eenheidsworst’.

Lees meer…

Hoofdinspecteur haalt uit naar Paul Rosenmöller

De Inspectie van het Onderwijs herkent zich niet in het beeld dat voorzitter Paul Rosenmöller van de inspectie neerzet. Dat zegt hoofdinspecteur voor voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs Monique Vogelzang.

Het beeld dat Vogelzang niet herkent en dat Rosenmöller zou hebben neergezet is dat de inspectie scholen via een afvinkcultuur zou afrekenen. ‘Er zit te veel de suggestie in dat wij met afvinklijstjes werken en dat doet geen recht aan de werkelijkheid van onze manier van werken en onze inspecteurs. Het komt ook niet overeen met de gesprekken die ik onlangs nog met mensen van de VO-raad heb gevoerd’, aldus Vogelzang.

Ze benadrukt dat de inspectie wil vaststellen hoe scholen hun leerlingen verder brengen. ‘We kijken of leerlingen op een school het beter of juist minder goed doen dan op basis van het basisschooladvies verwacht mocht worden. Dat zegt namelijk ook iets over hoe goed de school het doet. Wij waarderen het positief als een school veel leerlingen met een havo-vwo-advies zonder vertraging naar 3 vwo weet te brengen. Dit betekent veel voor de toekomst van deze leerlingen. Als op een andere school de meeste van deze leerlingen in 3 havo terechtkomen, dan gaan we daar het gesprek over aan.’

Vogelzang vervolgt: ‘Op een soortgelijke manier kijken we naar andere aspecten van de schoolloopbaan van leerlingen: blijven ze vaak zitten, of stomen ze meteen door naar het diploma? Met welke cijfers slagen de leerlingen? Dit alles bij elkaar geeft een afgewogen en eerlijk beeld van hoe ver een school leerlingen weet te brengen.’

Ze zegt dat de inspectie zich zeer bewust is van het feit dat elke maatregel die de inspectie neemt of elke wijziging in de manier van beoordelen kan leiden tot (strategische) gedragseffecten bij scholen. ‘Maar dit betekent niet automatisch dat je toezicht niet deugt. Het betekent dat je moet blijven zoeken naar de beste manier om vanuit het toezicht scholen tot verbetering te stimuleren’, aldus de hoofdinspecteur.

Ze sluit af door te benadrukken dat de inspectie Paul Rosenmöller bij zijn aantreden als voorzitter van de VO-raad meteen heeft uitgenodigd om eens met een inspecteur mee te lopen. ‘Ik denk dat het goed is als ik die uitnodiging nog eens herhaal.’

Onderwijsakkoord: Rosenmöller haalt AOb erbij

Paul Rosenmöller ziet het als zijn taak om verbindingen te leggen tussen werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs. Hij zegt dat in een interview met het VO Magazine, het digitale blad van de VO-raad. De oud-vakbondsman en voormalig fractieleider van GroenLinks in de Tweede Kamer volgt daar als voorzitter Sjoerd Slagter op.

In het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord, dat niet door de Algemene Onderwijsbond (AOb) is ondertekend, benadrukt Rosenmöller dat het leggen van verbindingen tussen werkgevers en werknemers essentieel is.

‘Dat is echt een van de dingen waaraan ik veel aandacht wil besteden. Verbinding is een centraal woord voor mij. En wat mensen me tijdens schoolbezoeken vertellen -niet alleen bestuurders, ook leraren– is dat de verhou­dingen in het onderwijs soms wel een beetje in beton gegoten lijken.’

Hij noemt het ‘onbestaanbaar’ dat de AOb als grote vakbond geen ondertekenaar is van de lopende cao. ‘Natuurlijk heeft elke bond die keuze, daar gaat het niet om, maar ik zou in zo’n geval toch willen kijken hoe ik zo’n vakorganisatie aan boord kan krijgen. Wat is voor de AOb van belang om weer te kunnen aansluiten?’ Het gesprek van Rosenmöller met de AOb is volgens het VO Magazine al geagendeerd.

Leden VO-raad akkoord met Paul Rosenmöller

Paul Rosenmöller is de nieuwe voorzitter van de VO-raad. De algemene ledenvergadering is akkoord gegaan met zijn voordracht door het bestuur van de sectororganisatie in het voortgezet onderwijs.

Het bestuur schoof Rosenmöller naar voren, omdat hij ‘een sterke verbondenheid toont met de publieke sector’ en ‘als onafhankelijk denker (…) in onze samenleving een gezaghebbende positie heeft opgebouwd’. Een ander argument om voor Rosenmöller te kiezen, is dat hij ‘consequent kiest voor een op samenwerking gerichte benadering en dialoog’ en ‘discussies wil op basis van argumenten en niet op basis van macht voeren’

Bovendien zou Rosenmöller in staat zijn om werknemers- en werkgeversbelangen te verbinden en zo samen met de leden van de VO-raad bruggen te slaan.

De algemene ledenvergadering is donderdag met de voordracht akkoord gegaan. De 57-jarige Rosenmöller is benoemd voor een periode van vier jaar. Hij volgt de 66-jarige Sjoerd Slagter op, die na zeven jaar voorzitterschap van de VO-raad met pensioen gaat.

Van havenarbeiders naar onderwijswerkgevers
De voormalig GroenLinks-voorman Rosenmöller brak in 1978 zijn studie sociologie af om als arbeider in de haven van Rotterdam te gaan werken. Zijn keuze was ideologisch gemotiveerd. Hij wilde van onderaf de arbeidersrevolutie ondersteunen. In 1984 werd hij districtsbestuurder van de Vervoersbond FNV.

Rosenmöller werd in 1989 voor GroenLinks lid van de Tweede Kamer. In 1994 werd hij de politiek leider. In 2003 stape hij uit de politiek, omdat hij na de moord op Pim Fortuyn het jaar daarvoor met de dood werd bedreigd. Rosenmöller was fel tegenstander van Fortuyn.

Na de politiek zat hij onder andere in een adviescommissie voor de emancipatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen. Hij werkte ook voor de IKON, het UWV en verschillende ministeries.

Rosenmöller heeft zich tot nu toe nauwelijks met onderwijsbeleid beziggehouden. In 2002 diende hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer een motie in voor de verbetering van het onderwijs op de toenmalige Nederlandse Antillen. Zijn werk voor het Convernant Gezond Gewicht bracht hem in contact met scholen.