Financiële impuls voor beter onderwijs Rotterdam-Zuid

Het kabinet trekt 130 miljoen euro uit voor verbeteringen in Rotterdam Zuid, onder meer op het gebied van onderwijs. De gemeente Rotterdam wil dit verdubbelen tot 260 miljoen.

In het regeerakkoord staat dat de leefbaarheid in de verschillende regio’s moet worden versterkt. Rotterdam-Zuid is een van de projecten die zijn genoemd.

Het bedrag van 130 miljoen en de intentie van de gemeente Rotterdam om dit te verdubbelen werden bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in openbare basisschool Nelson Mandela in de Afrikaanderwijk. Daar waren onder anderen de minister Kajsa Ollongren en Carola Schouten en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb aanwezig.

Het geld is onder andere bedoeld om onderwijsachterstanden tegen te gaan. De financiële impuls staat in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, dat in 2011 werd gelanceerd.

Lees meer…

 

CDA-wethouder negeert openbaar gymnasium

De Rotterdamse CDA-wethouder Hugo de Jonge beweert dat er op Rotterdam-Zuid geen topscholen zijn. Hij stelt ook dat in dat deel van de stad alleen de gymnasium-afdeling van de christelijke scholengemeenschap Calvijn levensvatbaar is. Hij negeert daarmee bewust de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot, die én een gymnasiumafdeling heeft én stevig aan de weg timmert om de beste school van Rotterdam-Zuid te worden.

In verkiezingstijd mag ook een CDA-wethouder campagne voeren voor zijn partij, maar het getuigt van weinig goede smaak om dan ook maar direct alleen het christelijk onderwijs positief in de schijnwerpers te zetten. Wat dit betreft laat deze wethouder zich kennen als een opportunistische partijpoliticus die in een recent artikel in de Rotterdamse editie van het Algemeen Dagblad verklaart dat ‘excellentie ook op Zuid thuishoort’. Hij suggereert hiermee ten onrechte dat daar nog geen excellentie is.

Rotterdam-Zuid heeft drie gymnasiumafdelingen, waarvan die van osg Hugo de Groot er één is. Maar volgens CDA-man De Jonge telt die afdeling van deze openbare school niet mee: ‘Alleen het Calvijn heeft eigenlijk een levensvatbaar gymnasium’. Verder stelt hij dat het hoog tijd is dat er op Rotterdam-Zuid twee topscholen moeten komen. Dit impliceert ten onrechte dat er nog geen topschool is.

Het is triest te moeten constateren dat De Jonge met zijn uitspraken bewust de openbare osg Hugo de Groot negeert, die stevig aan de weg timmert om in korte tijd de beste school voor voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid te worden.

Lees voor meer informatie over de prestaties van osg Hugo de Groot dit artikel.

School beloont goed gedrag en inzet met zeilreis

De openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam beloont twee leerlingen die zich goed gedragen en inzet tonen met een zesweekse zeilreis door het Caribisch gebied. Andere leerlingen kunnen bijvoorbeeld een boekenbon, bioscoopbon of een pet winnen.

Het nieuws over de zeilreizen als hoofdprijs voor twee leerlingen die zich goed gedragen, stond woensdag in het Algemeen Dagblad. In de krant komt directeur Eric van ’t Zelfde aan het woord. Het gaat hem niet alleen om hoge cijfers: ‘Sommige leerlingen moeten keihard knokken om een 6 te halen. Als dat vervolgens lukt, is dat net zo waardevol als een 10. We kijken ook of ze iets bijzonders hebben gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van sport of de maatschappij.’

Het beloningssysteem is schoolbeleid geworden. ‘Daarmee zijn we de enige school in Nederland. We leven in een straffende maatschappij. Vaak ontbreken complimenten, maar een kind wil gezien worden. Belonen werkt’, zo citeert RTV Rijnmond hem.

Van ’t Zelfde zegt volgens het AD dat de investering van ‘een paar duizend euro best meevalt’ als je kijkt naar wat de school ervoor terugkrijgt. De zeilreis wordt betaald door ‘een bevriende sponsor’, zo laat Van ’t Zelfde aan VOS/ABB weten. Er wordt dus geen onderwijsgeld voor gebruikt.

De leerlingen zullen de reis maken met het Friese Masterskip Wylde Swan, dat gespecialiseerd is in zeilreizen voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De leerlingen volgen aan boord onderwijs.

Wat vindt u van het beloningssysteem van osg Hugo de Groot? U kunt hieronder uw reactie geven.

LEF!
Eric van ’t Zelfde werkt op donderdag 13 februari mee aan de startbijeenkomst van het project LEF! van VOS/ABB. Hij zal daar vertellen over zijn ‘superschool’ op Rotterdam-Zuid voor leerlingen van twee tot achttien jaar. Deze school krijgt de naam BOOR-campus (waarbij BOOR staat voor bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam). Medio maart komt er een persmoment waarop deze school officieel wordt gepresenteerd.

U kunt de startbijeenkomst van LEF! op 13 februari in Amersfoort bijwonen. Voor VOS/ABB-leden is dit gratis, niet-leden betalen slechts 100 euro per persoon (btw-vrij). Lees meer…

OCW stopt bekostiging, einde Ibn Ghaldoun

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW ziet geen toekomst voor de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam. Hij draait daarom de geldkraan dicht.

Dekker baseert zijn besluit op een rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Die deed onderzoek naar de situatie op Ibn Ghaldoun. Directe aanleiding daarvoor was de eindexamenfraude die daar afgelopen schooljaar aan het licht kwam.

De inspectie concludeert onder andere dat de kwaliteit van het onderwijs op Ibn Ghaldoun ‘uiterst kwetsbaar’ is, dat het niet goed gaat met de sociale veiligheid op school en dat de financiële situatie ‘zorgwekkend’ is. Dat laatste is veroorzaakt door de twee voorgaande besturen. De schuldenlast bedroeg vorig jaar 4,5 miljoen euro.

Verder constateert de inspectie dat er ‘grote problemen’ zijn ‘ten aanzien van de kwaliteit van het personeel en het personeelsbeleid’. Veel leraren van Ibn Ghaldoun zijn onder- of onbevoegd, in de bovenbouw van havo en vwo maar liefst 80 procent. Een andere belangrijke conclusie is dat de organisatiestructuur ‘kwetsbaar’ is, onder andere doordat er in de school sprake is van slechte communicatie en er geen sturing is.

‘De constateringen en de slotsom van de inspectie vind ik uitermate zorgwekkend. De leerlingen verdienen beter onderwijs dan Ibn Ghaldoun hun op dit moment kan bieden. Gelet op de veelheid van de problemen waarmee de schoolleiding wordt geconfronteerd, zie ik geen toekomst voor de school’, aldus Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker kan niet overgaan tot sluiting, doordat de overheid dit volgens artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs) niet mag als het om bijzonder onderwijs gaat. Wel kan de rijksbekostiging worden stopgezet, wat de staatssecretaris dan ook doet. Dat gebeurt per 1 november. In de praktijk komt stopzetting van de bekostiging neer op sluiting.

Voor de leerlingen wordt in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de schoolbesturen in de stad vervangend onderwijs geregeld op andere scholen.

Toch weer islamitische vo-school?
Opmerkelijk is dat onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad de mogelijkheid noemt van een doorstart van islamitisch voortgezet onderwijs. ‘De inzet van het college daarbij is dat recht wordt gedaan aan het belang van de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs voor de leerlingen van Ibn Ghaldoun en aan de wens van ouders om te kiezen voor onderwijs met een islamitische signatuur’, aldus De Jonge.

Bestuursvoorzitter  Wim Littooij van het protestants-christelijke schoolbestuur CVO Rotterdam zegt ook de mogelijkheid open te houden voor de oprichting van een nieuwe islamitische vo-school. Hij zei dat dinsdag op Radio 1. Littooij wierp zich in juli op als de reddende engel die Ibn Ghaldoun uit de problemen zou helpen. CVO Rotterdam zou de islamitische scholengemeenschap voor de komende vier tot vijf jaar gaan besturen.

De christelijke bestuursvoorzitter toen: ‘Ken je het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Ik zie het als onze christelijke plicht onze hand uit te steken, een verantwoordelijkheid vanuit onze identiteit. Wij beroepen ons voor ons bestaansrecht op artikel 23, dat doen zij ook. Als wij dus bestaansrecht hebben, heeft Ibn Ghaldoun dat ook’, zo zei hij in een gesprek met de Besturenraad.

De goede wil van de gemeente Rotterdam en het christelijke schoolbestuur valt in goede aarde bij bestuursvoorzitter Ayhan Tonca van Ibn Ghaldoun. Hij wil met een ander bestuur en onder een andere naam verder met islamitisch voortgezet onderwijs.

Prijs voor sociaal project op openbare basisschool

Filosoof Henk Oosterling heeft de Van Praagprijs van het Humanistisch Verbond gewonnen. Hij is de drijvende kracht achter het project Rotterdam Vakmanstad/Skillcity om kinderen sociale, fysieke en mentale vaardigheden te laten ontwikkelen. Openbare basisschool Bloemhof staat hierin centraal.

Hoofdredacteur Daan Roovers van Filosofie Magazine is juryvoorzitter van de Van Praagprijs. Hij legt uit waarom Oosterling de prijs heeft gewonnen: ‘In een van de grootste probleemwijken in Nederland introduceert hij een nieuwe totaalaanpak op scholen waardoor een hele generatie kinderen de nodige sociale, fysieke én mentale skills meekrijgen. Ze worden opgeleid tot zelfbewuste jongeren die verantwoording kunnen nemen voor de keuzes die ze gaan maken. En dan gaat het niet om de keuze tussen de ene of de andere smartphone, maar om de werkelijke keuzes: wat voor beroep wil ik uitoefenen? Wat voor leven wil ik leiden? Hoe wil ik bijdragen aan de samenleving?’

Het idee voor Rotterdam Vakmanstad/Skillcity ontstond in 2004, toen Oosterling op verzoek van de Erasmus Universiteit een analyse maakte van Rotterdam. Hij merkte toen op dat de stad zich snel van arbeidersstad tot cultuurstad had ontwikkeld. De keerzijde daarvan was volgens hem dat veel arbeidsmigranten werkloos waren geraakt. ‘Daar liggen grote problemen, omdat deze mensen geen cent te makken hebben en hun doelen zijn afgenomen’, zo zei hij in 2010 in Trouw.

In 2006 ging het project van start, in samenwerking met het Rotterdamse herstructureringsproject Pact op Zuid. Oosterling richtte zich vooral op de wijk Bloemhof en de gelijknamige openbare basisschool. De kinderen krijgen daar sinds 2008 naast het reguliere onderwijs ook les in judo, tuinieren, koken en filosofie. Het gaat er volgens hem om dat de verantwoordelijkheid in de samenleving terug moet, en dat lukt niet door alleen maar te denken in termen van grenzeloze consumptie.