Meeste schoolbesturen functioneren naar behoren – PO/VO

Ruim driekwart van de schoolbesturen in het funderend onderwijs functioneerde in 2023 voldoende of goed. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs in De Staat van het Onderwijs 2024. Ten opzichte van 2022 zijn er verschuivingen zichtbaar. Het aandeel schoolbesturen dat...

Stroomschema’s toelaatbaarheidsverklaringen – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft twee stroomschema’s gepubliceerd waarmee scholen kunnen zien bij welk samenwerkingsverband zij voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring kunnen aanvragen. Het ene stroomschema heeft betrekking op het primair onderwijs...

Kijkglas 5 (grensverkeer sbo) gepubliceerd – PO

DUO heeft Kijkglas 5 gepubliceerd. Samenwerkingsverbanden primair onderwijs hebben dit kijkglas nodig om het grensverkeer speciaal basisonderwijs (sbo) voor de laatste vijf maanden van 2022 met elkaar te verrekenen. Het kijkglas staat in de beveiligde omgeving Mijn...