Niet betaald bijles geven aan eigen leerlingen

Onderwijsminister Arie Slob vindt het onwenselijk dat leraren betaald bijles geven aan leerlingen van de school waarvoor zij werken. Dat meldt de Volkskrant naar aanleiding van drie leraren uit het openbaar basisonderwijs in Haarlem die naast hun baan een bijlesinstituut hebben.

De krant bericht over drie leerkrachten van openbare basisschool De Kring in Haarlem, die het bijlesinstituut De 3 Juffen runnen. Zij geven onder anderen aan leerlingen van hun eigen school betaald bijles. Bestuurder Marten Elkerbout van Stichting Spaarnesant, waar De Kring onder valt, vindt dit een onwenselijke situatie, zo vertelt hij in de krant, omdat dan belangenverstrengeling op de loer ligt.

Afgesproken is dat de de drie leerkrachten in het lopende schooljaar nog les blijven geven op hun basisschool en dat ze geen nieuwe leerlingen van De Kring zullen aannemen. Na afloop van het schooljaar treden de drie juffen uit dienst.

Minister Slob zegt in de Volkskrant dat hij ervan uitgaat dat schoolbestuurders het niet toestaan dat leraren betaald bijles geven aan hun eigen leerlingen. Werkgever die dit wel toestaan, zal hij hierop aanspreken.

Lees meer…

Hoeveel geld wordt uitgegeven aan bijlessen?

Het is onduidelijk hoeveel geld er wordt besteed aan bijlessen. Dat ligt ergens tussen de 74 en 286 miljoen euro per jaar, blijkt uit een brief van onderwijsminister Arie Slob over het rapport Licht op schaduwonderwijs. Dit rapport gaat over particuliere bijlessen aan leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Het bedrag van 74 miljoen euro is een schatting van bedrijven en particulieren die bijlessen geven, terwijl 286 miljoen euro de maximale schatting van scholen en ouders is. ‘Als we de schattingen via de vraagzijde vergelijken met eerder onderzoek van het CBS, lijkt het dat de omvang van het schaduwonderwijs gegroeid is’, aldus Slob.

In het schooljaar 2016-2017 kreeg 11,9 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs door ouders bekostigde bijlessen. Voor huiswerkbegeleiding, examentraining en extra ondersteuning bij specifieke leerbehoeften was dit respectievelijk 8,2 procent, 4,4 procent en 2,5 procent.

Slob zet de genoemde bedragen voor schaduwonderwijs in een relativerend perspectief door voor te rekenen dat de bedragen die eraan worden uitgegeven overeenkomen met 1 tot 3 procent van het totale budget dat voor het voortgezet onderwijs beschikbaar is.

Lees meer…