Vier op tien leerlingen hebben bijbaan

In het voortgezet onderwijs hebben ruim 210.000 scholieren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar een bijbaan. Daarmee hebben vier op de tien scholieren werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Havisten hebben het vaakst werk en vmbo-leerlingen het minst vaak. Meisjes verdienen iets vaker bij dan jongens, vooral onder vwo-leerlingen.

Meestal gaat het om een kleine deeltijdbaan waarvoor alleen elementaire vaardigheden zijn vereist, zoals vakkenvuller en krantenbezorger. De meeste scholieren die een bijbaan hebben, werken hooguit 12 uur per week.

Lees meer…

Met vakantiebaan vol stress naar nieuwe schooljaar

Jongeren die in de zomervakantie werken, ervaren veel stress. Dat komt volgens vakbond FNV Jong door onregelmatige en onzekere roosters, hoge werkdruk en vervelende chefs of collega’s.

De jongerenvakbond meldt op basis van eigen onderzoek dat 63 procent van de jongeren met een vakantiebaan werkstress ervaart. Vice-voorzitter Kristina van der Molen van FNV Jong zegt bij de NOS dat werkende jongeren aan het einde van de zomer helemaal op zijn. ‘Ze beginnen dan niet goed aan school’, aldus Van der Molen.

Vakantiewerk zou niet bevorderend zijn voor de sfeer. Jongeren die in de zomervakantie werken zeggen dat ze sneller geïrriteerd raken en na een werkdag uitgeput zijn. De stress uit zich bovendien in somberheid, misselijkheid en slecht slapen.

Scholieren zitten te veel en dat is ongezond

Met gemiddeld 10,4 uur per dag zitten leerlingen in het voortgezet onderwijs te veel. Kinderen in de basisschoolleeftijd zitten een stuk minder lang: 7,3 uur per dag. Dit blijkt uit  de Leefstijlmonitor 2015.

Dat pubers te veel zitten komt onder andere doordat ze veel computeren en/of hun tablet of mobiel gebruiken. Daarnaast draagt huiswerk maken bij aan het aantal uren dat leerlingen zitten.

Het RIVM meldt dat langdurig zitten risico’s heeft voor de gezondheid. ‘Er zijn aanwijzingen dat veel zitten kan leiden tot bijvoorbeeld overgewicht, type 2 diabetes en vervroegde sterfte’, aldus het instituut.

Lees meer…

 

Scholieren roken, blowen en drinken minder

Het percentage scholieren van 12 tot en met 16 jaar dat ooit alcohol of tabak heeft gebruikt, is in de periode 2011-2015 fors gedaald. Dit blijkt uit de rapportage Jeugd en riskant gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren van het Trimbos-instituut.

Het aandeel scholieren dat ervaring heeft met roken daalde van 33 naar 23 procent. Het percentage dagelijks rokers halveerde naar 3 procent. Het gebruik van alcohol onder jongeren nam af van 38 naar 26 procent. Voor het eerst is er ook bij 16-jarigen sprake van minder alcoholgebruik, dronkenschap en binge drinking (comazuipen).

Blowen

Het cannabisgebruik is ook afgenomen: van 14 naar 10 procent. De helft van de jongeren die cannabis gebruiken, rookt minder dan één joint per keer. Eén op de vijf rookt meer dan twee joints. XTC is net als in voorgaande jaren de meest gebruikte harddrug. Het gebruik hiervan schommelt al jaren rond de 2 procent. Met het gebruik van andere harddrugs, zoals cocaïne en amfetamine, heeft 1 procent of minder van de jongeren ervaring.

Lachgas

Opvallend is het hoge percentage jongeren (8 procent) dat ooit lachgas heeft gebruikte. Lachgas wordt door jongeren als een onschuldig middel gezien. De kennis ontbreekt echter over de gevolgen van herhaaldelijk gebruik ervan. Vandaar dat het volgens het Trimbos Instituut om alertheid en meer onderzoek vraagt.

In het onderzoek is ook aandacht voor online gokken, gamen en het gebruik van sociale media.

Lees meer…

Minderheid leerlingen wil inspraak

Eén op de drie leerlingen in het voortgezet onderwijs wil meepraten over zijn of haar eigen onderwijs. Dat staat in de LAKS-monitor 2016

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) spreekt van ‘een substantieel deel van de leerlingen’ dat inspraak wil, bijvoorbeeld via de leerlingenraad of de medezeggenschapsraad.

Leerlingenraad

Uit de monitor blijkt dat leerlingenraad bij scholieren het bekendst is: 72 procent geeft aan dat er een leerlingenraad op school aanwezig is. Het LAKS ziet het liefst op elke school een leerlingenraad, ‘maar we kunnen in ieder geval zeggen dat de aanwezigheid van een leerlingenraad de norm is’.

Wat betreft de tevredenheid over de leerlingenraad is er volgens het LAKS ruimte voor verbetering. ‘Krap een derde is tevreden. Het LAKS is druk bezig met een grootschalig trainingsproject om van deze professionaliseringsslag werk te maken’, zo staat in de monitor.

Medezeggenschapsraad

Veel minder bekend dan de leerlingenraad is de medezeggenschapsraad. ‘Slechts 30 procent geeft aan dat er een medezeggenschapsraad is op zijn school. Dit is een zeer teleurstellend resultaat, gezien iedere school een MR heeft en het wettelijk verplicht is dat er ook leerlingen in de MR zitten’, zo schrijft het LAKS.

Op het gebied van zichtbaarheid zullen medezeggenschapsraden volgens het LAKS nog flink terrein moeten winnen. Hier wil het LAKS aan bijdragen door middel van een grootschalig trainingsproject.

‘Motivatie samenspel van leerling en leraar’

Motivatie (of een gebrek daaraan) is een samenspel van leerling en leraar, stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in jongerenkrant 7 Days.

De krant vroeg jongeren om zelf met ideeën te komen om het onderwijs te verbeteren. De beste twintig ideeën zijn door de krant aan Dekker overhandigd. ‘Dit zouden we vaker moeten doen’, zo citeert 7 Days de staatssecretaris.

Motivatie op school liet te wensen over….

Dekker concludeert op basis van de input dat scholieren zich blijkbaar niet genoeg uitgedaagd voelen. Hij herkent dat: ‘Ik was zelf een bèta-leerling en had geen zin om door moeilijke literatuur te akkeren. Maar toen we bij Engels een keer geen boek hoefden te lezen maar songteksten mochten analyseren, ging ik helemaal los op Pink Floyd.’

Het is volgens de staatssecretaris de truc voor leraren om niet alleen een goede les te maken, maar eentje die ook bij de belevingswereld van jongeren past. ‘Een gebrek aan motivatie ligt niet alleen aan jou. Het is uiteindelijk een samenspel van leerling en leraar’, aldus Dekker.

Lees meer…

Meer leerlingen ontevreden over hun docenten

Een op de vijf scholieren is ontevreden over de manier waarop hun docenten lesgeven. Dat blijkt uit de LAKS-monitor, het landelijke tevredenheidsonderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren.

Was in 2010 nog 11 procent van de leerlingen ontevreden over hun docenten, nu is dat 20 procent. Het aandeel tevreden leerlingen bleef met 60 procent gelijk.

Leerlingen klagen vooral over leraren die hen onvoldoende weten te motiveren. De ontevredenheid betreft ook de begeleiding door docenten bij het bepalen van een vervolgopleiding.

Over de vakkennis van hun docenten zijn leerlingen over het algemeen wel tevreden.

Wat willen leerlingen doen na hun eindexamen?

Grootste plannen, maar ook persoonlijke wensen: ze staan allemaal op de bucket list van leerlingen die eindexamen hebben gedaan. De Nederlandse tak van het bedrijf Education First (EF), dat onder andere taalreizen en internationale uitwisselingen organiseert, heeft een inventarisatie gemaakt.

Een wereldreis maken staat bij leerlingen die eindexamen hebben gedaan met stip op één, meldt EF, gevolgd door mooie reizen naar tropische oorden en het vloeiend leren spreken van een taal. Maar het hoeft volgens EF niet voor iedereen zo exotisch: genieten van de Brabantse zon, barbecueën in het Vondelpark en de Nijmeegse Vierdaagse lopen zijn voorbeelden van punten waarvoor jongeren niet in het vliegtuig hoeven te stappen.

Ook waren er volgens EF opvallend veel simpele, maar ook persoonlijke wensen: mezelf leren kennen, heel bruin worden, mijn ouders trots maken en simpelweg feestvieren.

Scholieren frauderen om te kunnen drinken

Iets meer dan 1 op de 10 scholieren tussen de 15 en 17 jaar heeft het afgelopen jaar wel eens gefraudeerd met zijn of haar identiteitskaart om alcoholische dranken te kunnen kopen. Dat meldt scholieren.com.

Sinds 1 januari jongstleden is de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcoholische dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar. Om de wet te kunnen omzeilen, geven scholieren op hun ID-kaart een valse geboortedatum op.

Meer dan de helft van de frauderende scholieren doet dat zelf en leert van vrienden hoe ze dat kunnen doen. Bijna 30 procent van de vervalsers gebruikt daarvoor schoolapparatuur.

Naast 10 procent van de scholieren die hun ID vervalsen, gaat ongeveer 20 procent wel eens op stap met een ID-kaart van een ouder iemand. Opvallend is dat tweederde van de ondervraagde scholieren aangeeft iemand te kennen die een vervalste ID-kaart heeft of uitgaat met de ID-kaart van iemand die 18 jaar of ouder is.

Ondanks de nieuwe wet die alcohol drinken en kopen onder de 18 verbiedt, geeft ruim 67 procent van de ondervraagde scholieren aan sinds 1 januari nog alcohol te hebben gedronken tijdens het uitgaan.

Scholieren betalen meer zelf

Ouders laten hun kinderen meer zelf betalen. Dat heeft volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) te maken met de economische crisis.

Uit het Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013 blijkt dat 48 procent van de ouders alle kleding en schoenen van hun kinderen betaalt. Twee jaar geleden was dat 65 procent. Bij de kosten voor mobiele telefoons is eenzelfde trend te zien. Kreeg eerst 35 procent van de 17- en 18-jarigen alle kosten van een mobieltje van hun ouders, nu is dat 17 procent.

Het Nibud vindt dit een gunstige ontwikkeling. Als scholieren verantwoordelijk zijn voor wat ze aanschaffen, leren ze beter financieel te plannen en keuzes te maken.