Subsidie om juiste bevoegdheid te halen – VO

Leraren in het voortgezet onderwijs die niet de juiste bevoegdheid hebben, kunnen ook in 2022 nog subsidie krijgen voor een kort scholingstraject. Het ministerie van OCW heeft de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo verlengd tot en met het kalenderjaar 2022....