Driedaagse conferentie van School aan Zet in Lunteren

Tot 7 maart kunt u zich nog inschrijven voor de grote driedaagse studieconferentie van School aan Zet in Lunteren op 23, 24 en 25 maart. Het thema is ‘Samen leren inhoud geven’. Het programma gaat nadrukkelijk over de praktijk in de school.

Deze conferentie is bedoeld voor directeuren, IB’ers en leraren in het primair en speciaal onderwijs. Voor bestuurders is er een apart programma op de eerste studiedag, maandag 23 maart.

Elke conferentiedag begint met een plenaire keynote-speech, waarna de deelnemers trainingen naar keuze kunnen volgen. Die trainingen gaan over thema’s als opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen, excellentie en hoogbegaafdheid, basisvaardigheden of wetenschap en techniek. Een aantal sessies is specifiek gericht op het speciaal onderwijs.

De conferentie is georganiseerd door School aan Zet, het landelijke onderwijsprogramma dat scholen helpt een lerende organisatie te worden, om zo de onderwijskwaliteit continu verder te versterken. Ruim 3000 scholen doen hier inmiddels aan mee.

Kosten en locatie
De kosten van de studieconferentie in Lunteren zijn 150 euro per persoon per dag. Voor groepen is korting mogelijk en ook voor scholen die deelnemen aan School aan Zet geldt een korting.

Locatie is congrescentrum De Werelt in Lunteren. Daar rijden kosteloos pendelbussen naar toe vanaf het NS-station. Overnachten is mogelijk. Aanmelden kan tot 7 maart op www.deelnameregistratie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van School aan Zet of lees de brochure.

Anna Schipper over kracht van project School aan Zet

De kracht van de aanpak van School aan Zet is dat dit project erop is gericht om van de school een lerende organisatie te maken. Dat benadrukt expert Anna Schipper van VOS/ABB, die voor dit project scholen begeleidt.

Scholen kunnen gebruikmaken van diverse programmafaciliteiten van School aan Zet. Zo is er een traject om opbrengsten op het gebied van taal/lezen en/of rekenen te verhogen. Anna Schipper: ‘We gaan onder andere de klas in om te observeren. Daarna kijken we met de leerkracht terug. We laten hem of haar zelf evalueren en gaan op basis daarvan in gesprek. Vervolgens gaan we ook met de directie aan tafel over de inbedding in het schoolbeleid en hoe je kunt monitoren. Zo ontstaat er een lerende organisatie.’

Het is volgens haar de kracht van dit traject dat de experts ook de klas in gaan om te observeren. ‘Zelf kijk ik naar zaken als klassenmanagement, of de leerlingen optimaal betrokken worden door middel van differentiatie. Daarnaast hoe het zit met de inbedding in het schoolbeleid en of er kansen zijn voor leerkrachten om te professionaliseren. Ik ga altijd op klassenbezoek samen met een taal/lees- of rekenexpert, die dan specifiek kijkt naar de methode, de didactiek en wat er al gedaan wordt. De adviezen en tips die wij teruggeven houden we altijd simpel. Dicht bij de leerkracht en praktisch, zodat deze de volgende dag direct toegepast kunnen worden’, aldus Schipper.

Lees meer…

Maak gebruik van School aan Zet op maat!

Besturen die met hun scholen beleids- en ontwikkelingstrajecten doorlopen, kunnen zich aanmelden voor School aan Zet. Naast de reguliere gesprekkencycli kunnen zij ook gebruikmaken van een aanbod dat specifiek op de eigen situatie is afgestemd.

Anna Schipper van VOS/ABB is een van de experts van School aan Zet. Zij hoort tijdens haar werk vaak dat er behoefte is aan maatwerk. Besturen en hun scholen kunnen dan ook kiezen voor verschillende variaties van School aan Zet:

  • In tijd: timing wordt afgestemd op de cyclus van het schoolbestuur.
  • In focus: thema’s worden afgestemd op de beleidsagenda van het schoolbestuur.
  • In organisatorische setting: aansluiting bij bovenschoolse projectgroepen, leerteams en werkgroepen. Werkconferenties of masterclasses passen hier ook binnen.

Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden voor het programma, vindt u op de website www.schoolaanzet.nl. Ook kunt u uiteraard contact met het programmateam van School aan Zet opnemen via 070 311 97 19 of administratie@schoolaanzet.nl.

Duizend euro om Lerarendag te organiseren

Een schoolbestuur kan zo’n dag zelf organiseren met behulp van een toolkit ‘Hoe organiseer ik een Lerarendag?’ Maar het is ook mogelijk experts in te schakelen voor de organisatie van die dag. In dat geval wordt de 1000 euro daarvoor ingezet. De externe ondersteuner legt dan contacten met mogelijke workshopleiders en geeft adviezen over verschillende werkvormen en het programma.

Een Lerarendag kan lokaal of regionaal georganiseerd worden. In beide gevallen wordt in het programma gebruik gemaakt van succeservaringen van andere scholen. Dat kunnen op lokaal niveau scholen van het eigen bestuur zijn of binnen de regio. Ook landelijke succeservaringen komen aan bod.

Behalve een Lerarendag kunnen besturen ook een scholentour organiseren. Hun leraren gaan dan een dag een kijkje nemen op een andere school die al ervaring heeft opgedaan met een verbetertraject. Een derde mogelijkheid is om leraren digitaal met elkaar in contact te brengen om ervaringen uit te wisselen. Daar kan ook een netwerkbijeenkomst aan gekoppeld worden.

Scholen hebben inmiddels van het Projectbureau Kwaliteit informatie ontvangen over deze activiteiten. Na de zomervakantie verschijnt nog een folder en ook wordt de informatie op www.schoolaanzet.nl gezet. Er wordt een prijs uitgeloofd voor de meest geslaagde Lerarendag van 2009-2010.

Meer informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl of Sicco Baas, 06-51914694, shbaas@vosabb.nl.