Raad van State kritisch over wetsvoorstel huisvesting – PO/VO

De Raad van State (RvS) heeft een kritisch advies uitgebracht over het wetsvoorstel Planmatige aanpak onderwijshuisvesting, dat investeringen in onderwijshuisvesting door gemeenten en schoolbesturen beter op elkaar moet afstemmen. Een belangrijk punt van zorg is de...

‘Schoolbestuurders te veel in slachtofferrol’ – PO/VO

Schoolbestuurders zitten te veel in de slachtofferrol, vindt bestuurder Charlotte van Bodegom van Stichting Nissewijs voor primair onderwijs in Spijkenisse. Van Bodegom doet haar uitspraak in een interview met de PO-Raad over een pilot met een accreditatiesysteem voor...

Meeste schoolbesturen functioneren naar behoren – PO/VO

Ruim driekwart van de schoolbesturen in het funderend onderwijs functioneerde in 2023 voldoende of goed. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs in De Staat van het Onderwijs 2024. Ten opzichte van 2022 zijn er verschuivingen zichtbaar. Het aandeel schoolbesturen dat...

Kabinet wil centrale regie op onderwijs – PO/VO

Het demissionaire kabinet wil dat in de volgende kabinetsperiode de overheid de regie terugpakt op het basis- en voortgezet onderwijs. Het idee is dat het onderwijs daar beter van wordt. Dat blijkt een brief van onderwijsminister Mariëlle Paul aan de Tweede Kamer en...