Thema AVS-congres: Samen maken we school – PO/VO

Het thema van het congres van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op 17 maart in Utrecht is ‘Samen maken we school’. Het gaat over de schoolleider die als verbinder het team van de school kan versterken. Keynotesprekers zijn gelukscoach en performer...

Regeling strategisch personeelsbeleid gepubliceerd – VO

De Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo is gepubliceerd. Deze regeling is deels de opvolger van het budget dat in de Prestatiebox VO zat. Wat als eerste belangrijk is om te vermelden, is dat de bedragen zijn verhoogd...

Subsidieregeling schoolleiders van buiten – PO

Schoolbesturen voor primair onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor het opleiden en begeleiden van schoolleiders van buiten het onderwijs. Deze subsidieregeling is bedoeld om het tekort aan schoolleiders te verminderen. In de subsidieregeling worden schoolleiders van...

Vakbond wil dat leraren meer uren gaan werken – PO/VO

Schoolleidersvakbond AVS wil dat leraren meer uren gaan werken. AVS-voorzitter Karin Straus dringt erop aan dat leraren collectief worden aangespoord ‘om allemaal iets meer te gaan werken om zo de werkdruk met elkaar behapbaar te houden’. Straus reageert...