Versterking van het samenspel tussen schoolbesturen en schoolleiders is van groot belang voor afstemming van strategie en beleid. Dat is nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit melden de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de VO-raad in De Staat van de Schoolleider 2023.

De schoolleidersvakbond en de werkgeversorganisatie in het voortgezet onderwijs stellen dat de combinatie van (te) veel verschillende en complexe taken en (maatschappelijke) verantwoordelijkheden een hoge werkdruk oplevert. ‘Voor schoolleiders ligt de prioriteit meestal bij het team waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Hierdoor hebben zij vaak minder oog voor hun eigen werkdruk, wat ten koste gaat van eigen welbevinden en werkplezier.’ De AVS en de VO-raad benadrukken in dit kader dat schoolbesturen meer steun moeten bieden aan schoolleiders.

Lees meer…

Deel dit bericht: