‘Geen schoolleidersregisters opleggen vanuit overheid’

Het is geen goed idee om nog een vanuit  de overheid verplicht schoolleidersregister in te richten. Dat staat in een brief van de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer.

Ze zien ‘geen meerwaarde in een door de overheid opgelegd register, zeker gezien de ontwikkelingen die in de sectoren op vrijwillige basis al in gang zijn gezet’, zo staat in hun brief aan de Tweede Kamer.

In het primair onderwijs bestaat het Schoolleidersregister PO en voor het voortgezet onderwijs het Schoolleidersregister VO.

Beroepsstandaard?

Ze schrijven in hun brief over het advies Een krachtige rol voor schoolleiders ook dat ze niets zien in het idee om een sectoronafhankelijke beroepsstandaard op te stellen.

‘Er zijn tussen de sectoren grote verschillen in de posities en verantwoordelijkheden van schoolleiders – gezien de diversiteit in schaalgrootte van scholen en instellingen – en een sectoronafhankelijke standaard kan hieraan onvoldoende recht doen’, aldus de ministers.

Lees meer…

Schoolleidersregister: inmiddels 7000 aanmeldingen

Bij het Schoolleidersregister PO zijn inmiddels 7000 aanmeldingen binnen. Het aantal geregistreerde schoolleiders ligt op ruim 2800.

Elke schoolleider in het primair onderwijs moet zich inschrijven. Dat is de eerste stap naar registratie. Per 1 januari 2018 moet alle circa 9300 schoolleiders geregistreerd zijn.

Daarmee kunnen ze aantonen dat ze voldoen aan de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs.

Inmiddels 2500 inschrijvingen in Schoolleidersregister

Directeur Ruud Fabrie van de Duinoordschool in Den Haag is de 2500e registerdirecteur. In nog geen jaar tijd zijn 2207 directeuren en 293 adjunct-directeuren geregistreerd in het Schoolleidersregister PO.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW: ‘Een register voor beroepen in het onderwijs zorgt ervoor dat de beroepsgroep zelf kwaliteitseisen aan het beroep stelt. Dat geldt voor leraren, maar ook voor schoolleiders. Het schoolleidersregister heeft een goede start gemaakt, ik zie een verdubbeling van dit aantal graag tegemoet.’

Voorzitter Ursie Lambrechts van Schoolleidersregister PO: ‘Schooldirecteuren hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door het in relatief korte tijd hoge aantal registraties laten zij zien dat ze die ook nemen. Dat is goed voor hun eigen professionalisering en voor de kwaliteit van hun onderwijsteam en het onderwijs. Ook ouders kunnen zien of een schoolleider zijn vak bijhoudt.’

Bossche directeur als 5000ste ingeschreven

Directeur Ankie de Laat van openbare basisschool Het Rondeel in Den Bosch heeft zich als 5000ste deelnemer ingeschreven in het Schoolleidersregister PO. Het Rondeel valt onder de bij VOS/ABB aangesloten ATO Scholenkring.

Schoolleiders in het primair onderwijs kunnen zich vanaf juni dit jaar inschrijven. Om zich te kunnen registreren als registerdirecteur of registeradjunct-directeur, moeten zij aantonen te beschikken over de basiskwalificaties die staan beschreven in de beroepstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Dat kan een afgeronde schoolleidersopleiding zijn of een met goed gevolg afgeronde assessment.

Voorzitter Ursie Lambrechts van Schoolleidersregister PO: ‘Het is bijzonder en mooi dat we al binnen een halfjaar na de start van het register de 5000ste inschrijver mogen verwelkomen. Dit betekent dat de helft van de schoolleiders zich al heeft ingeschreven. Hieruit blijkt dat het register een groot draagvlak heeft. Het voorziet kennelijk in een behoefte en biedt schoolleiders houvast bij hun professionalisering. Ze geven hiermee het signaal af dat ze kinderen het beste onderwijs willen bieden. De professionaliteit van de schoolleider is sterk bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs.’

Het Schoolleidersregister PO heeft tot doel de professionalisering van schoolleiders te borgen. Door te voldoen aan criteria die door de beroepsgroep zelf zijn vastgesteld, laten schoolleiders zien dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor hun verdere professionalisering en kwaliteit. In cao-afspraken is registratie voor schoolleiders verplicht gesteld.

Schoolleidersregister primair onderwijs van start

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft maandagmiddag in Den Haag het startsein gegeven voor het online schoolleidersregister primair onderwijs: www.schoolleidersregisterpo.nl.

Voorzitter Ursie Lambrechts van Schoolleidersregister PO ziet in het register een erkenning van de cruciale rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het onderwijs. ‘Ik nodig schoolleiders van harte uit om het register samen met ons verder te ontwikkelen. Het schoolleidersregister is vooral van de beroepsgroep zelf’, aldus Lambrechts.

Ook staatssecretaris Dekker benadrukt het belang van goede schoolleiders. ‘De ambitie en de kwaliteit van een gedreven schoolleider stralen af op alle docenten’, zo benadrukt hij.