Schaf ouderbijdrage af en maak devices gratis – PO/VO

VOS/ABB pleit er samen met andere belangenorganisaties voor om in ieder geval in het primair onderwijs de vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen en om in het voortgezet onderwijs digitale leermiddelen gratis ter beschikking te stellen. Dit pleidooi in een brief aan...

Gratis tips voor veilige schoolreis

Op de website van School en veiligheid is het gratis infoblad Wijs op schoolreis beschikbaar.School en veiligheid wijst erop dat het bij het organiseren van een schoolreis belangrijk is om rekening te houden met de veiligheid en om maatregelen te nemen om de reis zo...