Subsidie voor scholing en ontwikkelnetwerken

Er is opnieuw subsidie beschikbaar voor de scholingsmaatregelen uit het Sectorplan-VO, meldt het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

Schoolbesturen kunnen tot 1 september 2017 subsidie aanvragen voor gesprekstrainingen, intervisietrainingen, lerende netwerken en HR-opleidingen voor leidinggevenden.

Het is ook mogelijk subsidie aan te vragen voor andere maatregelen uit het Sectorplan-VO, zoals de loopbaan- en ontwikkelscans, employabilitytrainingen en werkanalyses.

Lees meer op de website van Voion.

In najaar uitsluitsel over subsidie voor uitvoering sectorplan

Naar verwachting wordt in het najaar bekend of het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie toekent voor uitvoering van het nieuwe sectorplan voor het voortgezet onderwijs.

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion heeft het nieuwe sectorplan namens de sociale partners in het voortgezet onderwijs eind mei ingediend bij het ministerie van SZW. De maatregelen uit het plan zijn erop gericht de duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel te verbeteren en de werkloosheid te beperken.

Op zijn vroegst begin september wordt de subsidiebeslissing van het ministerie van SZW verwacht.

Ingetrokken
In december vorig jaar dienden de sociale partners al een sectorplan in, maar dat trokken ze in maart weer in. Ze hadden er toen geen vertrouwen in dat door de beperking van de doelgroep en de hoge verantwoordingseisen die door het ministerie werden gesteld de scholen in het voortgezet gebruik konden maken van de maatregelen uit dat plan.

Voion meldt dat voor de maatregelen in het nieuwe sectorplan de verantwoordingseisen beperkt zijn.