Eigen regie bevordert motivatie, welbevinden en prestaties – VO

Het geven van eigen regie aan leerlingen in het voortgezet onderwijs kan een positieve invloed hebben op hun motivatie, welbevinden en prestaties. Dat is de conclusie van een studie die in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut...