Het geven van eigen regie aan leerlingen in het voortgezet onderwijs kan een positieve invloed hebben op hun motivatie, welbevinden en prestaties. Dat is de conclusie van een studie die in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en bureau Oberon.

De onderzoekers zien op basis van motivatietheorieën dat leerlingen zich meer inspannen voor schooltaken als zij zelf de regie over hun leerproces hebben en keuzes kunnen maken die in overeenstemming zijn met hun persoonlijke behoeftes, interesses en ambities. Dit werkt volgens die theorieën beter dan controlerende maatregelen door leraren en ouders, het krijgen van waardering of het vermijden van schuldgevoel.

Competentiebeleving en sociale verbondenheid

Ook schrijven de onderzoekers dat positieve effecten alleen kunnen optreden als leerlingen door hun eigen regie meer mogelijkheden hebben voor zelfrealisatie, doordat er wordt voldaan aan hun behoeften, interesses en ambities. Bovendien moeten hun competentiebeleving en sociale verbondenheid worden gestimuleerd.

Gevoelens van competentie kunnen onder meer worden bevorderd door het bieden van voldoende structuur, het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen en het hanteren van een leergerichte in plaats van
prestatiegericht aanpak.

Om sociale verbondenheid te stimuleren kunnen docenten aan leerlingen mogelijkheden bieden om met elkaar samen te werken. Leerlingen laten discussiëren en nadenken over ervaringen van anderen en over de mate waarin hun eigen gedrag en dat van anderen overeenkomt met fundamentele sociale normen en waarden, draagt hier ook aan bij, zo staat in het onderzoeksrapport.

Lees meer…

Deel dit bericht: