Vernieuwde bestanden vangnetbepaling – PO

Via Mijn DUO zijn vernieuwde bestanden beschikbaar voor de uitvoering van de vangnetbepaling voor scholen voor gespecialiseerd onderwijs. Eind 2023 kwam DUO met twee bestanden, maar die moesten worden herzien. Op de website van het Steunpunt passend onderwijs staat...

Nieuwe rekeninstrumenten meerjarenbegroting – PO

Voor het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs hebben wij twee nieuwe rekeninstrumenten online gezet. Het zijn geactualiseerde instrumenten voor het maken van de meerjarenbegroting. De rekeninstrumenten staan op deze website bij Downloads > ...