Via Mijn DUO zijn vernieuwde bestanden beschikbaar voor de uitvoering van de vangnetbepaling voor scholen voor gespecialiseerd onderwijs.

Eind 2023 kwam DUO met twee bestanden, maar die moesten worden herzien. Op de website van het Steunpunt passend onderwijs staat meer informatie over de vangnetbepaling en de bijbehorende tools.

De vangnetbepaling is er om vanuit samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs aanvullende bekostiging te verstrekken aan scholen voor gespecialiseerd onderwijs (speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) bij een meer dan gemiddelde toename van het aantal leerlingen na de teldatum van 1 februari.

Deel dit bericht: