Vernieuwde bestanden vangnetbepaling – PO

Via Mijn DUO zijn vernieuwde bestanden beschikbaar voor de uitvoering van de vangnetbepaling voor scholen voor gespecialiseerd onderwijs. Eind 2023 kwam DUO met twee bestanden, maar die moesten worden herzien. Op de website van het Steunpunt passend onderwijs staat...

‘Wensen leerlingenvervoer niet realistisch’ – PO/VO

‘Wat veel mensen willen is praktisch onuitvoerbaar, en er is ook geen wettelijke basis voor.’ Dat zegt Carolien Aalders, expert op het gebied van leerlingenvervoer, tegen Binnenlands Bestuur. Aalders pleit al jarenlang voor minder gebruik van het taxibusje...

Handreiking kosten kortdurend verblijf (V)SO – PO

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft de Handreiking kosten kortdurend verblijf leerling op (V)SO-school geactualiseerd. Soms wordt een leerling tijdelijk geplaatst op een (V)SO-school, maar blijft die wel ingeschreven op de reguliere school of school voor speciaal...