Maurice de Hond weg uit Nederlandse onderwijs

Maurice de Hond trekt zich terug uit het Nederlandse onderwijs. Dat heeft hij laten weten via de website van het mede door hem ontwikkelde onderwijsconcept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT).

Ruim vijf jaar geleden was hij mede-initiator van O4NT, een onderwijsmodel dat is gericht op gepersonaliseerd leren. Leerlingen op zogenoemde Steve Jobsscholen gebruiken daarbij een eigen iPad. De scholen staan dan ook wel bekend als iPad-scholen.

Maurice de Hond-show

‘Mede vanwege mijn persoonlijke achtergrond en bekendheid kon het onderwijsconcept versneld van start gaan. Maar dit heeft ook geleid tot een onevenwichtige positionering, die onvoldoende recht doet aan de pedagogische en onderwijs-technische aspecten waar een grote groep professionals dagelijks aan werkt. Het mag geen Maurice de Hond-show zijn’, zo laat hij weten.

Wat heeft meegespeeld bij zijn besluit om zich uit het Nederlandse onderwijs terug te trekken, is de negatieve media-aandacht voor O4NT en zijn rol daarbij. De negatieve publiciteit doet volgens De Hond ‘velen tekort’. Hij noemt leerkrachten en directeuren, die volgens hem met veel enthousiasme met het iPad-concept werken, en de leerlingen van Steve Jobsscholen en hun ouders.

Naar buitenland

Hij blijft wel betrokken bij O4NT, maar dan in het buitenland, waar volgens hem veel vraag is naar het mede door hem geïnitieerde onderwijsconcept.

Lees meer…

Maurice de Hond blijft geloven in Steve Jobsscholen

‘Onze methode werkt niet als je het half doet’, zegt Maurice de Hond over het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) van de Steve Jobsscholen in de Volkskrant.

Hij reageert in de krant op het bericht dat 12 Steve Jobsscholen, die ook wel bekend staan als iPad-scholen, met het vernieuwende onderwijsconcept zijn gestopt of inmiddels niet meer bestaan. Volgens de krant zijn 13 scholen die Steve Jobsschool wilden worden, er uiteindelijk niet aan begonnen. Als redenen worden de hoge kosten en de dwingende aanpak van O4NT genoemd.

Minder Steve Jobsscholen dan verwacht

De Hond had verwacht, zo schrijft de Volkskrant, dat er nu 100 tot 200 Steve Jobsscholen zouden zijn, maar dat is bij lange na niet gehaald. Er zijn er nu 14 en na de zomervakantie beginnen 7 scholen met het concept van O4NT.

In zijn reactie in de krant zegt De Hond dat het concept alleen slaagt als het volledig wordt geïmplementeerd. ‘Onze methode werkt niet als je half doet. Er moest een goed gestructureerde aanpak komen en zoiets kost trainingen en begeleiding, dus geld.’ De scholen die het concept wel helemaal hebben ingevoerd, doen het volgens De Hond goed.

Lees meer…

In 2013 publiceerde VOS/ABB een interview met Maurice de Hond over het onderwijsconcept O4NT.

 

 

 

 

 

 

Maurice de Hond haalt uit naar Kohnstamm Instituut

Maurice de Hond heeft felle kritiek op het Kohnstamm Instituut, dat onlangs op basis van eigen onderzoek constateerde dat het werken met tablets in het onderwijs geen verhoging van de motivatie van leerlingen tot gevolg heeft.

De Hond schrijft op zijn website dat hij ‘in de praktijk op onze scholen’ het tegendeel waarneemt. Hij doelt daarmee op de zogenoemde Steve Jobsscholen van het initiatief Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). In die scholen zijn iPads een belangrijk middel.

‘Ik ben zeer geschrokken van de kwaliteit van het kwantitatieve onderzoek’, aldus De Hond. Volgens hem klopt er niets van en is de conclusie dus ook niets waard.  Hij noemt het onderzoek en het persbericht dat daarover werd verstuurd ‘het Kohnstamm Instituut onwaardig’.

Lees meer…

Tv-documentaire over iPad-vernieuwer Maurice de Hond

Human zendt op 24 juni de documentaire Een school voor mijn dochter uit over Maurice de Hond en zijn initiatief om Steve JobsScholen op te richten.

‘Als je niet tevreden bent, dan richt je toch zelf een school op?’, zei de toenmalige Amsterdamse onderwijswethouder Lodewijk Asscher in 2012. Deze opmerking deed De Hond besluiten om Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) op te richten. O4NT ontwikkelde het concept voor de Steve JobsScholen, die de iPad een prominente plaats geven in het onderwijs.

Voor de documentaire is De Hond een jaar lang gevolgd door regisseur Neeltje Pavicic-van der Haak en cameraman Karel Poortman. Zij laten zien hoe hij door Nederland gaat om zijn ideeën voor te leggen en te bespreken.

‘Een school voor mijn dochter’ toont hoe pragmaticus De Hond vaak tegen de stroom in het onderwijs probeert klaar te stomen voor wat hij de ‘de nieuwe tijd’ noemt. De documentaire wordt op dinsdag 24 juni uitgezonden op Nederland 2 (23.00-23.55 uur).

Véél méér dan iPads!
In de documentaire komt onder andere de openbare Steve JobsSchool Master Sneek voor. In het juninummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs, dat op 26 juni verschijnt, staat een artikel over deze innovatieve school.

Directeur Janet Visser legt in het artikel in School! uit dat een Steve JobsSchool veel meer is dan alleen iPads, en dat bijvoorbeeld ook goed burgerschap, creativiteit en ouderbetrokkenheid centraal staan.

Flexwerkplek met wifi voor ouders Steve JobsSchool

Werkende ouders kunnen in het Zuid-Hollandse dorp Heenvliet aan de slag in hetzelfde schoolgebouw als hun kinderen. Op de openbare Steve JobsSchool Tweespan komt een ‘flexwerkerslokaal’ met draadloos internet.

RTV Rijnmond meldt dat de school het vooral aantrekkelijk wil maken voor ouders uit bijvoorbeeld Hellevoetsluis, Brielle, Oostvoorne en Spijkenisse om in hetzelfde gebouw als hun kinderen te kunnen werken.

De grote afstand tussen thuis en school betekent dat ouders hun kinderen met de auto moeten halen en brengen. Daartegenover staat nu het voordeel dat ouders hun werktijden kunnen flexibiliseren doordat ze op school kunnen werken.

Amsterdam krijgt twee nieuwe Steve JobsScholen

Na de zomervakantie gaan in Amsterdam twee nieuwe Steve JobsScholen van start. Dat meldt Maurice de Hond. Hij is een van de initiatiefnemers van Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT).

De twee nieuwe Steve JobsScholen, waarin de iPad een belangrijke rol speelt, komen vlak bij de Ring A10. De school ‘O4NT De Toekomst’ komt in de wijk Nieuw-West en ‘O4’ in Amsterdam-Zuidoost vlak bij de ArenA.

Maurice de Hond zegt dat hij zijn dochtertje op de nieuwe school in Nieuw-West doet. Zij zit nu nog op de 1e Amstelveense Montessorischool. Deze school zou ook een Steve JobsSchool worden, maar dat ging niet door.

De Hond verwacht voor de twee toekomstige Steve JobsScholen in Amsterdam een grote toeloop van geïnteresseerde ouders, net zoals dat het geval was toen bekend werd dat in Sneek de openbare Steve JobsSchool Master de deuren zou openen.

In januari werd bekend dat de Inspectie van het Onderwijs positief is over de wijze waarop de openbare Steve JobsSchool Tweespan in Heenvliet het concept van O4NT toepast. Obs Tweespan is de eerste Steve JobsSchool die door de inspectie werd bezocht.

In Nederland zullen in het komende schooljaar meer dan 20 bestaande scholen met het door O4NT ontwikkelde concept aan de slag zijn.

Groeiende belangstelling voor Steve JobsScholen

Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) meldt dat de belangstelling voor Steve JobsScholen groeit. Er is echter ook een Steve JobsSchool die onafhankelijk van O4NT onder een andere naam doorgaat.

In januari hebben zich nieuwe scholen bij O4NT aangesloten, waaronder de rooms-katholieke basisschool ’t Spoor in Maastricht en de protestants-christelijke Sterrenschool De Ruimte in Almere. O4NT is het initiatief van Maurice de Hond achter de Steve JobsScholen, waarin de iPad een belangrijke rol speelt in het onderwijs.

Er komen ook drie geheel nieuwe Steve JobsScholen: twee in Amsterdam en één in Monickendam. Deze scholen hebben elk een eigen BRIN-nummer. De namen van de nieuwe scholen in Amsterdam zijn nog niet bekend. In Monnickendam gaat de Steve JobsSchool De Verwondering heten. Een informatieavond voor ouders trok daar 150 belangstellenden. Begin volgend schooljaar zijn er naar verwachting meer dan twintig O4NT‐scholen.

Ook internationaal is de belangstelling volgens O4NT groot. Onlangs hebben op de onderwijsinnovatiebeurs BETT in Londen meer dan honderd onderwijsmensen aangegeven met O4NT verder te willen praten over de invoering van dit schoolconcept in hun land/op hun school.

Breda haakt af
Er is ook een O4NT-school afgehaakt. De Steve JobsSchool Breda gaat verder als Perpetuum primair onderwijs. Dit heeft volgens Maurice de Hond te maken met het feit dat deze school geen BRIN-nummer had en de financiering dus privaat was. Hierdoor ontstonden er volgens De Hond ‘barrières’ voor een goede uitvoering van het iPad-concept.

Schoolleider Gertjan Kleinpaste laat desgevraagd aan VOS/ABB weten dat hij zich meer had voorgesteld bij de samenwerking tussen de Steve JobsScholen. Hij zegt voor het concept van personalized learning meer te hebben aan de inspiratie van andere onderwijsorganisaties dan O4NT, zoals www.onderwijsmaakjesamen.nl en hetkind.org.

Volgens Kleinpaste vond De Hond de private financiering van de school in Breda een kwetsbaar punt. Perpetuum primair onderwijs wil een algemeen toegankelijke school zijn en is daarom altijd op zoek naar sponsors.

Heenvliet is top!
De Inspectie van het Onderwijs is tevreden over het onderwijs op de openbare Steve JobsSchool Het Tweespan in Heenvliet. Dat bleek onlangs nadat de inspectie deze school had bezocht. Het was het eerste inspectiebezoek aan een Steve JobsSchool. Lees meer…

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft aandacht besteed aan de Steve JobsScholen. Download een interview met Maurice de Hond en een artikel over de openbare Master Steve JobsSchool van het bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur Odyssee Openbaar Onderwijs Sneek.

Kom kijken hoe Steve JobsScholen werken

Twee openbare Steve JobsScholen zetten hun deuren open voor belangstellenden: de Master Steve JobsSchool in Sneek en Digitalis in Almere.

Onderwijsbestuurders, schooldirecteuren, leerkrachten, pabo-studenten, ouders en journalisten zijn allemaal welkom om een kijkje te komen nemen in een van de bovengenoemde scholen. De volgende data zijn mogelijk:

  • woensdag 18 september, Almere
  • dinsdag 1 oktober, Sneek
  • donderdag 17 oktober, Almere
  • dinsdag 5 november, Sneek
  • dinsdag 19 november, Almere
  • dinsdag 3 december, Sneek

Het bezoek is steeds van 10.15 tot 14.15 uur, inclusief broodje. Er wordt een tegemoetkoming in de kosten gevraagd van 80 euro per persoon. Studenten betalen de halve prijs. Meer informatie staat op de website van Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT).

U kunt zich online aanmelden voor Sneek of Almere (mag ook met een ander apparaat dan een iPad  :-D ).

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft aandacht besteed aan de Steve JobsScholen. Download een interview met Maurice de Hond en een artikel over de openbare Master Steve JobsSchool van het bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur Odyssee Openbaar Onderwijs Sneek. 

Staatssecretaris: vertrouwen in Steve JobsScholen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW maakt zich geen zorgen over de nieuwe gestarte Steve JobsScholen. Hij ziet dit initiatief met vertrouwen en belangstelling tegemoet. Dat antwoordt hij op vragen van het SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk.

Van Dijk had onder meer gevraagd of de staatssecretaris de mening deelt ‘dat leerlingen geen proefkonijnen zijn en dat nieuwe onderwijsconcepten grondig moeten worden onderzocht voordat zij worden toegepast’.

In zijn antwoord wijst Dekker erop dat scholen in Nederland grote vrijheid hebben om hun onderwijs volgens de eigen ideeën in te richten, binnen wettelijke grenzen voor de onderwijstijd, de bevoegdheid van leraren en de kerndoelen. De inspectie ziet daarop toe en signaleert eventuele tekortkomingen.

‘Ook voor de inspectie geldt dat zij scholen de ruimte geeft om binnen de wettelijke kaders en met inachtneming van de onderwijskwaliteit het onderwijs zelf vorm te geven. Wel heeft de inspectie, net als u en ik, bijzondere aandacht voor deze scholen vanwege hun vernieuwende karakter’, aldus Dekker. Hij meldt dat er overleg is geweest tussen de inspectie en de initiatiefnemers om wederzijds uitleg te geven.

De komende tijd zal de inspectie extra toezicht houden op de Steve JobsScholen met aandacht voor de vernieuwende aspecten van het concept. ‘De initiatiefnemers hebben aangegeven hier positief tegenover te staan’, schrijft Dekker. Hij benadrukt dat de Steve Jobsscholen aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen als andere basisscholen. ‘Uit de plannen van O4NT blijkt niet dat deze scholen dat niet zullen doen. Ook hier geldt dat dit uiteindelijk in de praktijk bekeken moet worden’.

De complete beantwoording van de Kamervragen vindt u in de bijlage in de rechterkolom. Daar vindt u ook gerelateerd nieuws.

Meer over het concept van de Steve JobsScholen

 

Leraren lopen achter op ICT-gebied

Ruim vier op de tien leerlingen (43 procent) vinden dat hun docenten niet goed kunnen omgaan met ICT. Daarnaast vindt meer dan de helft (58 procent) dat leraren niet goed gebruikmaken van digitale schoolborden. Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag Jongerenpanel.

Meer dan de helft van de ondervraagde scholieren (53 procent) ziet graag dat er meer digitale middelen ingezet worden in het onderwijs. Ook is er nog veel ruimte voor het gebruik van sociale media ter ondersteuning van lesmateriaal. Driekwart van de leerlingen zegt geen docenten te kennen die dit doen.

In het aprilnummer van magazine School! staat een interview met Volkskrantjournalist Heleen van Lier over de inzet van sociale media in het onderwijs.

In het februarinummer van magazine School! staat een interview met Maurice de Hond over het initiatief om steve Jobsscholen op te richten, waarin onderwijs via de iPad centraal staat.

Magazine School! wordt uitgegeven door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Als u School! ook wilt ontvangen, kunt u voor slechts 24,50 euro een jaarabonnement nemen.