OCW mag geen fusiecompensatie terugvorderen

Het kan niet zo zijn dat het ministerie van OCW na een fusie van scholen de spelregels verandert en dan met terugwerkende kracht fusiecompensatie terugvordert. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant [...]