OCW ontkent dat subsidieafdeling ‘augiasstal’ is

Minister Jet Bussemaker verwerpt de suggestie dat de subsidieverstrekking door het ministerie van OCW een ‘augiusstal’ is waar de bezem doorheen zou moeten. Die suggestie kwam van voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren, die nu de helft is van de fractie Bontes/Van Klaveren.

Van Klaveren had vragen gesteld naar aanleiding van een bericht in het Algemeen Dagblad over de Stichting Lezen & Schrijven, waar prinses Laurentien voorzitter van was. Deze stichting werd door de krant ‘lieveling van het ministerie’ genoemd. Experts trekken volgens de krant de effectiviteit van de club in twijfel. Het zou te veel draaien om ‘pr, recepties, feestjes en oploopjes met topmannen’. Er zou bij de subsidieverstrekking sprake zijn van vriendjespolitiek.

In haar antwoorden op de vragen van Van Klaveren ontkent Bussemaker dit ten stelligste. Ook de suggestie van Van Klaveren als zou er ‘een bezem door de augiasstal’ moeten, werpt ze verre van zich: ‘Het proces van de subsidieverlening en -verantwoording door het ministerie van OCW is gericht op effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.’

‘Bij het verlenen van de subsidie worden het activiteitenplan en de begroting beoordeeld, en wordt getoetst of deze voldoende doeltreffend zijn. Bij de verantwoording van de subsidie na afloop van de subsidieperiode wordt getoetst of het activiteitenplan conform de toekenning is uitgevoerd. Hierbij wordt een accountantsverklaring voorgeschreven. In het geval van de Stichting Lezen & Schrijven is voor 2013 een goedkeurende verklaring afgegeven’, aldus de minister.

Kamervragen over ‘subsidielieveling’ Lezen & Schrijven

SP-Kamerlid Jasper van Dijk komt met Kamervragen over de Stichting Lezen & Schrijven. Aanleiding is een bericht in het Algemeen Dagblad, waarin staat dat het bij deze gesubsidieerde stichting vooral draait om dure feestjes.

De Stichting Lezen & Schrijven werd opgericht door prinses Laurentien, die hiermee de laaggeletterdheid in Nederland wilde tegengaan. Volgens het AD is de stichting ‘lieveling van het ministerie’. Experts trekken volgens de krant de effectiviteit van de club in twijfel. Het zou te veel draaien om ‘pr, recepties, feestjes en oploopjes met topmannen’. De stichting zit in een duur pand bij het Lange Voorhout in Den Haag.

Van Bijsterveldt
De krant wijst erop dat de vorige minister van OCW, Marja van Bijsterveldt (CDA), kort voor haar afzwaaien in 2012 de subsidie voor de stichting Lezen & Schrijven verhoogde naar ongeveer 8 miljoen euro per jaar. Van Bijsterveldt is nu (onbezoldigd) voorzitter van deze stichting.

De adjunct-directeur (wel bezoldigd) is Arjan Beune, voormalig assistent van Van Bijsterveldt. Volgens een woordvoerder van de stichting Lezen & Schrijven brengt Beune ‘kennis van het onderwijsveld mee’ en staat de keuze voor hem los van het feit dat hij assistent van Van Bijsterveldt was.

Het AD laat een anonieme ex-politicus aan het woord. ‘Je netwerk speelt een grote rol bij het verkrijgen van subsidies. Als een minister enthousiast is of een hoge ambtenaar een goede bekende is, zit je op de eerste rang.’ Het ministerie zegt dat subsidie wordt verstrekt ‘op basis van kwaliteit van de aanvragen’ en dat daar verantwoording over wordt afgelegd. Prinses Laurentien heeft laten weten dat ze ‘niets kan’ met de kritiek.

Geen dure feestjes!
Jasper van Dijk van de SP is verbaasd over berichten over het verhaal van het AD en gaat daarover vragen stellen. ‘Er zijn veel laaggeletterden en het budget daarvoor is niet breed’, aldus Van Dijk om Omroep West. Feestjes en dure panden horen daar volgens hem niet van betaald te worden. Ook moet er helderheid komen over de relatie met het ministerie van OCW, vindt Van Dijk.

Volgens de Stichting Lezen & Schrijven worden feestjes nooit met subsidiegeld betaald. Het zijn bedrijven die deze bijzondere activiteiten zouden sponsoren.