Minister Jet Bussemaker verwerpt de suggestie dat de subsidieverstrekking door het ministerie van OCW een ‘augiusstal’ is waar de bezem doorheen zou moeten. Die suggestie kwam van voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren, die nu de helft is van de fractie Bontes/Van Klaveren.

Van Klaveren had vragen gesteld naar aanleiding van een bericht in het Algemeen Dagblad over de Stichting Lezen & Schrijven, waar prinses Laurentien voorzitter van was. Deze stichting werd door de krant ‘lieveling van het ministerie’ genoemd. Experts trekken volgens de krant de effectiviteit van de club in twijfel. Het zou te veel draaien om ‘pr, recepties, feestjes en oploopjes met topmannen’. Er zou bij de subsidieverstrekking sprake zijn van vriendjespolitiek.

In haar antwoorden op de vragen van Van Klaveren ontkent Bussemaker dit ten stelligste. Ook de suggestie van Van Klaveren als zou er ‘een bezem door de augiasstal’ moeten, werpt ze verre van zich: ‘Het proces van de subsidieverlening en -verantwoording door het ministerie van OCW is gericht op effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.’

‘Bij het verlenen van de subsidie worden het activiteitenplan en de begroting beoordeeld, en wordt getoetst of deze voldoende doeltreffend zijn. Bij de verantwoording van de subsidie na afloop van de subsidieperiode wordt getoetst of het activiteitenplan conform de toekenning is uitgevoerd. Hierbij wordt een accountantsverklaring voorgeschreven. In het geval van de Stichting Lezen & Schrijven is voor 2013 een goedkeurende verklaring afgegeven’, aldus de minister.

Deel dit bericht: