Gratis bijeenkomst over strategische personeelsplanning

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion organiseert speciaal voor leden van VOS/ABB uit het voortgezet onderwijs een bijeenkomst over strategische personeelsplanning. Deelname aan deze bijeenkomst op 14 maart bij VOS/ABB in Woerden is gratis.

Op de bijeenkomst legt Voion uit hoe u kunt werken met de tools van Strategische personeelsplanning voor scholen voor voortgezet onderwijs. U leert omgaan met het vernieuwde Scenariomodel-VO en de SPP-module. Deze tool stelt scholen in staat om vooruit te kunnen kijken naar leerlinginstroom en bewegingen in het personeelsbestand. Dit kan helpen om gericht beleid op te stellen om de strategische doelen van de school te halen.

De bijeenkomst is bestemd voor HRM’ers en controllers. Neem vooral een schoolleider of schoolbestuurder van uw instelling mee om direct inzichten te kunnen delen!

Wanneer, waar en aanmelden

De bijeenkomst is op donderdag 14 maart van 13.30 tot 16.30 uur bij VOS/ABB in Woerden. De doelgroep: bestuurders, schoolleiders, HRM’ers en controllers. Er is plaats voor slechts 20 deelnemers, dus wacht niet te lang met aanmelden!

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst strategisch personeelsbeleid’. Vermeld ook uw naam, uw functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Deelname is gratis.

Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking

Leeuwendaal is een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau op het gebied van HR, management & organisatie en juridisch advies. Leeuwendaal richt zich voornamelijk op de rijks- en lokale overheid, de zorgsector en het onderwijs. Bij Leeuwendaal zijn zo’n 125 eigen medewerkers in dienst.

VOS/ABB is de vereniging voor besturen en managers van openbare en algemeen toegankelijke scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Naast haar publieke taak als  belangenbehartiger van zo’n 400 schoolbesturen en circa 3000 scholen, heeft VOS/ABB zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot zakelijke dienstverlener op het terrein van organisatie- en juridisch advies. Hiermee houden zich inmiddels ongeveer 35 adviseurs en juristen bezig.

De beoogde samenwerking past in de strategie van beide organisaties. Voor VOS/ABB betekent dit een uitbreiding van haar dienstverlening op het terrein van onder meer interim-management, werving en selectie, assessment, loopbaanontwikkeling en opleiding. Voor Leeuwendaal biedt de samenwerking een uitbreiding van de dienstverlening aan het funderend onderwijs.

De nieuwe combinatie zal haar onderwijsdienstverlening concentreren op de locatie van VOS/ABB in Woerden. VOS/ABB zal haar dienstverleningsactiviteiten onder dezelfde vertrouwde naam blijven aanbieden. Dit betekent ook dat de Vereniging VOS/ABB als vanouds de belangen zal blijven behartigen van het bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

De komende maanden zullen verdere gesprekken tussen de beide organisaties plaatsvinden en zal nader onderzoek worden gedaan. Doelstelling is om per 1 juli aanstaande de nieuwe combinatie van start te laten gaan.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere voortgang.

Informatie: Theo Hooghiemstra, 0348-405211, thooghiemstra@vosabb.nl

Bijlagen