Onderzoek naar hoge studie-uitval op lerarenopleidingen

Het is niet duidelijk hoe het komt dat op lerarenopleidingen veel studenten uitvallen. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven wil daar onderzoek naar laten doen, meldt zij in antwoord op Kamervragen.

De vragen kwamen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) en volgden op een bericht in Het Parool. In die Amsterdamse krant stond dat studenten die een lerarenopleiding doen, bovengemiddeld veel uitvallen en relatief vaak langer dan vijf jaar over hun studie doen. De krant baseerde zich hiervoor op de Keuzegids hbo 2020.

Vermoedens

Van Engelshoven antwoordt dat het ministerie van OCW niet weet wat de oorzaak is van de hoge uitval. Wel heeft zij een aantal vermoedens. Zo kan het ermee te maken hebben dat van studenten tegenwoordig vaak wordt gevraagd extra werk in scholen te verrichten. ‘Dit vergt soms te veel van studenten’, zo stelt zij.

‘Wat we ook zien, is dat een keuze voor een lerarenopleiding vaak pas op latere leeftijd wordt gemaakt. Dit betekent dan ook dat relatief veel studenten aan lerarenopleidingen hun studie met een intensiever privéleven (werk/gezin) zullen combineren dan aan andere studies’, aldus de minister.

Onderzoek

Om antwoord te krijgen op de vraag hoe het komt dat de uitval op lerarenopleidingen hoog is, bereidt het ministerie van OCW een onderzoek voor. Dit moet volgens Van Engelshoven ‘een praktijkgericht actieonderzoek worden, om de uitval binnen lerarenopleidingen te verminderen en het studiesucces te vergroten’.

Lees meer…

Tienpuntenplan voor bewuste studiekeuze

Een meerderheid van de Tweede Kamer, studentenorganisatie ISO, scholierenorganisatie LAKS en decanenvereniging NVS-NVL hebben een tienpuntenplan gepresenteerd voor een betere aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs. Dit moet studie-uitval tegengaan.

De initiatiefnemers vinden dat studenten een realistisch beeld moeten krijgen van de studie die ze gaan volgen. Een bewuste studiekeuze begint volgens hen al vroeg op de middelbare school en niet pas op de open dag van een instelling.

Het tienpuntenplan – de studiekeuzechecklist – bestaat uit vijf actiepunten voor het voortgezet onderwijs en vijf punten voor het hoger onderwijs.

Voortgezet onderwijs:

  1. Alleen gekwalificeerde loopbaan-docenten voor de klas.
  2. Landelijke eisen aan loopbaanbegeleiding.
  3. Elk vak legt verband met een vervolgopleiding en latere loopbaan.
  4. Middelbare scholen weten hoe hun alumni het doen.
  5. Decanen en mentoren kennen het vervolg onderwijs.

Hoger onderwijs:

  1. Studiekeuzeactiviteiten voldoen aan een landelijke norm.
  2. Uit de studiekeuzecheck volgt een persoonlijk advies.
  3. Oprichting van een expertisecentrum gespecialiseerd in studiekeuzeactiviteiten.
  4. Elke opleiding een zichtbare en correcte studiebijsluiter.
  5. Continue doorontwikkeling studiekeuzecheck.

Ga naar de studiekeuzechecklist