Overzicht HRM-gerelateerde subsidies geactualiseerd

Onze HRM-specialist Ivo Israel heeft het online overzicht van HRM-gerelateerde subsidies geactualiseerd.

De subsidies die in het overzicht staan, hebben allemaal direct of indirect betrekking op human resource management (HRM). Als u subsidiemogelijkheden kent die niet in het overzicht worden genoemd, kunt u die aan Ivo Israel doorgeven via iisrael@vosabb.nl.

Ga naar het overzicht

Welke onderwijssubsidies kunt u gebruiken?

Aan de online Toolbox van VOS/ABB is een handig overzicht van onderwijssubsidies toegevoegd. Alle genoemde subsidies hebben direct of indirect betrekking op human resource management (HRM). Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het overzicht inzien.

Het overzicht van onderwijssubsidies is samengesteld door beleidsmedewerker Ivo Israel. Als u één of meer subsidiemogelijkheden kent die niet in het overzicht zijn vermeld, kunt u die aan hem doorgeven via iisrael@vosabb.nl.

Als u in het overzicht op een subsidiemogelijkheid klikt, klapt er een menuutje uit waarin staat waar die subsidie voor bedoeld is. Ook staat aangegeven hoe groot de administratieve last is die met de betreffende subsidie samenhangt. Bij elke subsidie staat onderaan een link naar meer informatie.

Overzicht onderwijssubsidies HRM