Iets minder leerlingen kiezen voor bètatechniek – VO

Het aandeel leerlingen in het vmbo dat kiest voor bètatechniek, is na een lichte stijging weer iets gedaald. Bij havo en vwo is ook sprake van een lichte daling van het aandeel leerlingen dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek. Dat...